Geolink Geospatial Software Maintenance Programs

Geolink is always responsible for supporting customer before and after enable software with the best warranty, maintenance policy.
Software Maintenance is a comprehensive support program available to all customers on a yearly subscription basis. This program provides quick and thorough assistance to specific issues, involving you in the process.

When you purchase a Software Maintenance contract, you always receive the most recent product updates and fixes as well as support.

What do you get?

 • Access to our Support Portal – direct access to technical support analysts.
 • Logging and tracking of your specific issues.
 • Automatic no-cost upgrades to all major and minor software versions.
 • Our industry-leading technical support team is dedicated to assisting customers with issues related to the operation of our solutions

-------

Chương trình bảo trì phần mềm địa không gian Geolink

Geolink luôn có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trước và sau khi kích hoạt phần mềm với chính sách bảo hành, bảo trì tốt nhất.
Bảo trì phần mềm là một chương trình hỗ trợ toàn diện dành cho tất cả khách hàng trên cơ sở đăng ký hàng năm. Chương trình này cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và kỹ lưỡng cho các vấn đề cụ thể, liên quan đến bạn trong quá trình này.

Khi khách mua hợp đồng Bảo trì phần mềm, quý khách luôn nhận được các bản cập nhật và sửa chữa sản phẩm mới nhất cũng như hỗ trợ.

Khách hàng được những gì?

 • Truy cập vào Cổng hỗ trợ của chúng tôi - truy cập trực tiếp đến các nhà phân tích hỗ trợ kỹ thuật.
 • Ghi nhật ký và theo dõi các vấn đề cụ thể.
 • Tự động nâng cấp miễn phí cho tất cả các phiên bản phần mềm lớn và nhỏ.
 • Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu trong ngành của chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến hoạt động của các giải pháp của chúng tôi.

 

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: