Cơ hội

[Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ] Khóa Học online miễn phí về Tương Lai Trái Đất (Phụ đề tiếng Việt)

13/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Chủ đề khóa học "Tương lai Trái đất của chúng ta" chính là về khoa học về biến đổi khí hậu và cách nói về nó. Bạn sẽ học hỏi từ các nhà khoa học trong các lĩnh vực khí hậu, hải dương học, khoa học Trái đất và nhân chủng học, những người nghiên cứu cách thức biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, dân số và cách sống. Khám phá nhiều bằng chứng về sự thay đổi khí hậu do con người gây ra đang diễn ra ngày nay và xem xét điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai của hành tinh chúng ta. Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu các nguyên tắc khoa học chính, xác định và giải quyết các quan niệm sai lầm, và tự tin đóng góp vào các cuộc trò chuyện về biến đổi khí hậu.

Mô hình hóa sự biến đổi khí hậu

Một đối chứng quan trọng với bằng chứng quan sát là mô hình máy tính, một công cụ thiết yếu để điều tra cách thức hoạt động của hệ thống khí hậu và cách nó sẽ ứng phó với sự tích tụ khí nhà kính tiếp tục trong khí quyển. Làm thế nào để chúng ta biết rằng một mô hình là chính xác? Một cách là xem xét một sự kiện trong quá khứ, nhập dữ liệu khí hậu lịch sử và xem liệu mô hình có “dự báo thành công” sự kiện một cách chi tiết hay không. Chi tiết hơn bao giờ hết, các mô hình siêu máy tính ngày nay thậm chí có thể giúp xác định nguyên nhân tiềm ẩn của các hiện tượng khí hậu trên quy mô khu vực, như nhà khí hậu học, Tiến sĩ Michela Biasutti giải thích bằng cách sử dụng nghiên cứu của mình về hạn hán ở châu Phi cận Sahara.

Nội dung chính:

 • Biến đổi khí hậu đang diễn ra

 • Tất cả đều xuống đại dương

 • Biến đổi khí hậu đang diễn ra: Mô hình hóa

 • Sống chung với biến đổi khí hậu

 • Giảm thiểu, thích ứng hay chịu đựng?

Thông tin về khóa học

 • Giáo viên: Tiến sĩ Debra Tillinger

 • Nhà tổ chức: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ

 • Thời gian: 8 tiếng

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)

 • Hình thức: 100% online

Link đăng ký: https://www.coursera.org/learn/earth-climate-change

------------------

Free Online Course: Our Earth's Future

General introduction

Our Earth’s Future is about the science of climate change and how to talk about it. You will learn from scientists in the fields of climatology, oceanography, Earth science, and anthropology who study how climate change is affecting people, populations, and ways of life. Explore the multiple lines of evidence for the human-induced climate change that is happening today, and consider what that means for the future of our planet. At the end of this course you will be able to understand key scientific principles, identify and address misconceptions, and contribute confidently to conversations about climate change.

Model Climate Change

An important counterpart to observational evidence is computer modeling, an essential tool for investigating how the climate system works and how it will respond to continued greenhouse gas buildup in the atmosphere. How do we know that a model is accurate? One way is to consider a past event, enter the historic climate data, and see if the model successfully “hindcasts” the event in reasonable detail. Ever more detailed, today’s supercomputer models can even help identify the potential causes of climate events on a regional scale, as climatologist Dr. Michela Biasutti explains using her research on droughts in sub-Saharan Africa.

Course content

 • Climate Change Is Happening: See It

 • It All Comes Down to the Ocean

 • Climate Change is Happening: Model It

 • Living with Climate Change

 • Mitigate, Adapt, or Suffer?

Course information

 • Teacher:  Dr Debra Tillinger

 • Offered by:  American Museum of Natural History

 • Time: 8 hours

 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)

 • 100% online

Register Link: https://www.coursera.org/learn/earth-climate-change 

Geolink tổng hợp từ Coursera

popup

Số lượng:

Tổng tiền: