Báo cáo

Báo cáo Thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021

06/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Khả năng phục hồi trong một thế giới rủi ro hơn
Quản lý rủi ro hệ thống từ các nguy cơ sinh học và tự nhiên khác

Hàng triệu người quanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn phải hứng chịu với tần suất và cường độ cao hơn của các hiểm họa thiên nhiên, từ đàn châu chấu, động đất đến lốc xoáy và các sự kiện đặc biệt khác. Sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 đã chứng minh rằng, trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, những hiểm họa như vậy có thể đe dọa sự sụp đổ toàn cầu có hệ thống, tạo ra những nguy cơ thường liên kết với nhau, với nguy cơ này gây ra nguy cơ khác trong một chuỗi các sự kiện tàn khốc. Áp lực không ngừng của biến đổi khí hậu, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội do đại dịch gây ra, đã thôi thúc toàn bộ “cảnh rủi ro”, từ thảo nguyên ở Trung Á sang các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương.
Ấn bản này của Báo cáo Thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 được đưa ra vào thời điểm thích hợp trong bối cảnh rủi ro thiên tai rộng lớn và nguy hiểm hơn trong khu vực. Báo cáo lập luận rằng tất cả các mối nguy này cần phải được xem xét liên quan đến các hệ thống lớn hơn mà chúng có khả năng bị gián đoạn. Khả năng ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đang làm suy giảm các hệ sinh thái và môi trường sống và làm tăng thêm khả năng xảy ra một đại dịch khác bằng cách thay đổi các mối quan hệ trong hệ sinh thái của chúng ta. Các nhà hoạch định chính sách phải xem xét các kịch bản tương lai phức tạp và đa dạng hơn bằng cách tận dụng các phương pháp công nghệ và các phương pháp tiếp cận sáng tạo.
Khi khu vực cùng nhau chuẩn bị phục hồi tốt hơn, Báo cáo đề xuất các lộ trình chính sách về cách quản lý thiên tai, chuẩn bị và đưa ra các cảnh báo kịp thời cho chúng, đồng thời cung cấp hỗ trợ và nơi trú ẩn, đặc biệt là để bảo vệ những người và nhóm dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Các nguyên tắc cam kết và hợp tác chính trị là động lực chính để quản lý rủi ro thiên tai một cách chặt chẽ và có hệ thống hơn ở cấp khu vực và tiểu vùng.

Dowload link: 

https://drive.google.com/file/d/1y4XDqwwWHx5EDblbJLXWEMH22Sxs8xqs/view?usp=sharing

------

Asia-Pacific Disaster Report 2021
Resilience in a Riskier World
Managing systemic risks from biological and other natural hazards 

Millions of people around the Asia-Pacific region remain exposed to a higher frequency and intensityof natural hazards, from locust swarms and earthquakes to cyclones and other exceptional events. The onset of the COVID-19 pandemic has demonstrated how, in an increasingly globalized world, such hazards can threaten a systemic global collapse, creating risks that often interconnect, with one triggering another in a cascade of devastating events. The unrelenting pressure of climate change, coupled with thepandemic-induced socioeconomic crisis, has f urther transformed the whole “riskscape,” from the steppes of Central Asia to the small island developing States of the Pacific.
This edition of the Asia-Pacific Disaster Report 2021 comes at an opportune time within a broader and more perilous disaster riskscape in the region. The Report argues that all these hazards need to beconsidered in relation to the larger systems that they are likely to disrupt. The increasing likelihood of extreme weather events is degrading ecosystems and habitats and increasing further the possibility of another pandemic by altering relationships in our ecosystem. Policymakers must consider more complex and varied future scenarios by leveraging technological a dvances and innovative approaches.
As the region prepares to recover better together, the Report suggests policy pathways on how to manage disasters, prepare and issue timely warnings for them, and offer support and shelter, especially to safeguard our most vulnerable people and groups. The principles of political commitment and collaboration are key drivers for managing disaster risks in a more coherent and systematic way at the regional and subregional levels. 

Dowload link: 

https://drive.google.com/file/d/1y4XDqwwWHx5EDblbJLXWEMH22Sxs8xqs/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Unescap

popup

Số lượng:

Tổng tiền: