Báo cáo

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P2

28/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

III. Mô hình hệ thống giám sát hành lang bảo vệ bờ biển sử dụng công nghệ viễn thám đa đầu thu, đa độ phân giải và GIS

Chức năng và các cấu phần của mô hình :
- Hệ thống thu nhận, xử lý ảnh viễn thám : Hệ thống này sử dụng dữ liệu đầu vào là ảnh viễn thám miễn phí cung cấp bởi các nước phát triển như Hoa Kỳ, Ủy ban Châu Âu. Thông qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan hàng không vũ trụ, hoặc các cơ quan vận hành cơ sở dữ liệu ảnh, ảnh viễn thám miễn phí có thể tải xuống trực tiếp.


Hình 4. Giao diện cổng thông tin truyền tải dữ liệu ảnh viễn thám của USGS

 


Hình 5. Ảnh Landsat được tải xuống từ cổng thông tin điện tử của USGSHình 6. Biến động bờ biển khu vực Vân Đông –tỉnh Quảng Ninh
(ảnh trái chụp 10/2018, ảnh phải chụp 10/2019)

- Cơ sở dữ liệu khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển : Dữ liệu ảnh viễn thám giám sát khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển; Dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển; Dữ liệu liên về hành lang bảo vệ bờ biển.
- Báo cáo giám sát khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển bằng công nghệ viễn thám và GIS : Giám sát sự thay đổi cảnh quan và chức năng vùng bờ; Giám sát rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu; Giám sát đảm bảo quyền tiếp cận biển của người dân.
- Phân tích đánh giá báo cáo giám sát: được các chuyên viên của Chi Cục biển và hải đảo thực hiện. Các cán bộ này sẽ đánh giá các báo cáo biến động trên hành lang bảo vệ bờ biển được phát hiện bằng công nghệ viễn thám và GIS. So sánh sự thay đổi với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, khai thác khoáng sản ….) để xác định các hoạt động này là hợp với các quy định của pháp luật. Các biến động trên phạm vị hành lang bảo vệ bờ biển do tác động của tự nhiên như xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn cũng được thông báo để các cơ quan chức năng kịp thời ứng phó.
- Công bố kết quả giám sát: Các kết luận của cơ quan quản lý được công khai trên trang thông tin điện tử công bố kết quả giám sát. Các tác động tiêu cực của tự nhiên đến hành lang bảo vệ bờ biển cũng được công bố trên trang thông tin điện tử dưới dạng văn bản.
IV. Cơ sở dữ liệu viễn thám và bộ bản đồ về hiện trạng sử dụng đất (tỷ lệ 1: 250 000 cho vùng bờ biển Bắc bộ và tỷ lệ 1: 50 000 cho vùng bờ biển tỉnh Nam Định) phục vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
- Mô hình cơ sở dữ liệu viễn thám thám phục vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
+ Mô hình cơ sở dữ liệu tổng quát


+ Mô hình cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám

+ Mô hình cơ sở dữ liệu chuyên đề

- Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu viễn thám phục vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
+ Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám: VNREDSAT-1, SPOT5, LANDSAT, SENTINEL-2
+ Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chuyên đề: dữ liệu nền địa lý (nhóm thông tin biên giới, địa giới ; nhóm thông tin địa hình; nhóm thông tin thủy hệ; nhóm thông tin giao thông; nhóm thông tin dân cư, cơ sở hạ tầng; nhóm thông tin lớp phủ bề mặt); Dữ liệu chuyên đề (nhóm thông tin các yếu tố tự nhiên; nhóm thông tin kinh tế, xã hội; nhóm thông tin tài nguyên phi sinh vật; nhóm thông tin các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và các khu bảo tồn thiên nhiên; nhóm thông tin trường sóng; nhóm thông tin khu vực ảnh hưởng của nước biển dâng do bão; nhóm thông tin diễn biến xói lở, bồi tụ bờ biển; nhóm thông tin khu vực ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu; nhóm thông tin hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên; nhóm thông tin hiện trạng ô nhiễm môi trường; dữ liệu hành là bờ biển; dữ liệu hiện trạng sử dụng đất; dữ liệu giám sát hành lang bảo vệ bờ biển.
- Kết quả đạt được
+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1: 50 000


Hình 7. Hiện trạng sử dụng đất khu vực ba huyện ven biển tỉnh Nam Định

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1: 250 000


Hình 8. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1: 250 000 các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

Geolink tổng hợp từ Spaceprogram

popup

Số lượng:

Tổng tiền: