Báo cáo

NÔNG NGHIỆP VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(English below) Ấn phẩm này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thành công đạt được khi thực...
21/ 01/ 2022
0

PHÉP ĐO GIAO THOA SAR NÉN TRONG KỶ NGUYÊN DỮ LIỆU LỚN

(English below) Tác giả: Hồ Tống Minh Định, Ngô Nhi Yến Tóm Tắt Các sứ mệnh Radar Khẩu độ Tổng hợp (SAR) hiện...
17/ 01/ 2022
0

SỬ DỤNG LIDAR TẠI PHÍA BẮC CỦA VÒNG QUAY BẮC CỰC - P2

(English below) Từ Kulusuk, nhóm tiến hành đến thành phố đầu tiên được quét: Qaqortoq. Tuy nhiên, do Qaqortoq (giống như...
10/ 01/ 2022
0

SỬ DỤNG LIDAR TẠI PHÍA BẮC CỦA VÒNG QUAY BẮC CỰC - P1

(English below) Nhiệm vụ chinh phục trên không đầy thử thách ở Greenland Nhiệm vụ chinh phục trên không ở Greenland càng...
10/ 01/ 2022
0

ỨNG DỤNG GIS, VIỄN THÁM VÀ SWAT TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐỒNG NAI

Tác giả: Phạm Hùng Tóm tắt  NƯỚC là một trong những nguồn tài nguyên đặc biệt, giữ vai trò then chốt cho sự...
29/ 12/ 2021
0

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ- XÃ HỘI

Hiện nay, việc xác định xu hướng các vấn đề môi trường chính cũng như công tác giám sát môi...
29/ 12/ 2021
0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ DỊCH CHUYỂN VÀ THAY ĐỔI ĐỘ RỘNG CỬA SÔNG ĐÀ NÔNG PHÚ YÊN

Tác giả: Phùng Đức Chính, Trần Ngọc Vĩnh, Phạm Duy Huy Bình, Nguyễn Tiền Giang Tóm tắt:  Bài báo trình bày kết quả...
29/ 12/ 2021
0

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P3

V. Báo cáo đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng bền vững hành lang bờ biển của tỉnh - Đề...
28/ 12/ 2021
0

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P2

III. Mô hình hệ thống giám sát hành lang bảo vệ bờ biển sử dụng công nghệ viễn thám đa đầu...
28/ 12/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: