Báo cáo

NÔNG NGHIỆP VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(English below) Ấn phẩm này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thành công đạt được...
21/ 01/ 2022
0

PHÉP ĐO GIAO THOA SAR NÉN TRONG KỶ NGUYÊN DỮ LIỆU LỚN

(English below) Tác giả: Hồ Tống Minh Định, Ngô Nhi Yến ...
17/ 01/ 2022
0

SỬ DỤNG LIDAR TẠI PHÍA BẮC CỦA VÒNG QUAY BẮC CỰC - P2

(English below) Từ Kulusuk, nhóm tiến hành đến thành phố đầu tiên được quét: Qaqortoq....
10/ 01/ 2022
0

SỬ DỤNG LIDAR TẠI PHÍA BẮC CỦA VÒNG QUAY BẮC CỰC - P1

(English below) Nhiệm vụ chinh phục trên không đầy thử thách ở Greenland Nhiệm vụ chinh...
10/ 01/ 2022
0

ỨNG DỤNG GIS, VIỄN THÁM VÀ SWAT TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG ĐỒNG NAI

Tác giả: Phạm Hùng Tóm tắt NƯỚC là một trong những nguồn tài nguyên đặc...
29/ 12/ 2021
0

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ- XÃ HỘI

Hiện nay, việc xác định xu hướng các vấn đề môi trường chính cũng như công tác giám...
29/ 12/ 2021
0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ DỊCH CHUYỂN VÀ THAY ĐỔI ĐỘ RỘNG CỬA SÔNG ĐÀ NÔNG PHÚ YÊN

Tác giả: Phùng Đức Chính, Trần Ngọc Vĩnh, Phạm Duy Huy Bình, Nguyễn Tiền Giang ...
29/ 12/ 2021
0

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P3

V. Báo cáo đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng bền vững hành lang bờ biển của...
28/ 12/ 2021
0

BÁO CÁO ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ HÀNH LANG BỜ BIỂN VIỆT NAM - P2

III. Mô hình hệ thống giám sát hành lang bảo vệ bờ biển sử dụng công nghệ...
28/ 12/ 2021
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: