Kiến thức

Bản đồ thông minh cho thấy kích thước thực của các quốc gia - khắc phục sự sai lệch của bản đồ Mecrator

27/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Bản đồ là công cụ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cho dù nó hướng dẫn hành trình của chúng ta từ điểm A đến điểm B hay định hình nhận thức toàn cảnh của chúng ta về địa chính trị và môi trường.

Đối với nhiều người, Trái đất như họ biết được giới thiệu rất nhiều bởi phép chiếu Mercator - một công cụ được sử dụng để điều hướng hàng hải và cuối cùng đã trở thành bản đồ được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

Sự phát triển của phép chiếu Mercator
Với bất kỳ kiểu chiếu bản đồ nào, thách thức lớn nằm ở việc mô tả một vật thể hình cầu dưới dạng đồ họa 2D. Có nhiều sự đánh đổi khác nhau với bất kỳ kiểu bản đồ nào và những sự đánh đổi đó có thể khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng bản đồ.

Năm 1569, nhà bản đồ vĩ đại, Gerardus Mercator, đã tạo ra một bản đồ mới mang tính cách mạng dựa trên phép chiếu hình trụ. Bản đồ mới rất phù hợp với điều hướng hàng hải vì mọi đường trên hình cầu là một hướng không đổi, hay còn gọi là loxodrome.

Lạm phát địa lý
Phần lớn chúng ta không còn sử dụng bản đồ giấy để lập biểu đồ đường đi xuyên đại dương nữa, vì vậy những người chỉ trích phép chiếu Mercator lập luận rằng việc tiếp tục sử dụng kiểu bản đồ này mang lại cho người dùng cảm giác sai lệch về kích thước thực của các quốc gia - đặc biệt là ở trường hợp của lục địa Châu Phi.

Bản đồ của Mercator vô tình cũng làm tăng kích thước của Châu Âu và Bắc Mỹ. Nói một cách trực quan, Canada và Nga dường như chiếm khoảng 25% bề mặt Trái đất, trong khi trên thực tế, chúng chỉ chiếm 5%.

Greenland, xuất hiện như một lục địa băng giá lớn trong phép chiếu Mercator, thu nhỏ lại. Lục địa Châu Phi có một vị trí nổi bật hơn nhiều trong bản đồ mới, được chia tỷ lệ chính xác này.

Bất chấp các đặc điểm hình ảnh không chính xác - hoặc có lẽ vì chúng - phép chiếu Mercator đã được áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Điều này bao gồm lớp học, nơi những tâm hồn trẻ lần đầu tiên học về địa lý và hình thành ý kiến ​​về mối quan hệ giữa các quốc gia.

Làm quen lại với Globes
Google có ứng dụng bản đồ được khoảng 150 triệu người sử dụng mỗi tháng, gần đây đã thực hiện một bước đi táo bạo khi phủ bản đồ của họ lên một quả địa cầu. Thay đổi này loại bỏ hoàn toàn các vấn đề về phép chiếu và hiển thị thế giới như thực tế: tròn.

Khi mọi người trở nên quen thuộc hơn với bản đồ diện tích bằng nhau và nhìn thấy Trái đất ở dạng hình cầu, những quan niệm sai lầm về kích thước của các lục địa có thể trở thành dĩ vãng.

--------

Mercator Misconceptions: Clever Map Shows the True Size of Countries
Maps are hugely important tools in our everyday life, whether it’s guiding our journeys from point A to B, or shaping our big picture perceptions about geopolitics and the environment.

For many people, the Earth as they know it is heavily informed by the Mercator projection – a tool used for nautical navigation that eventually became the world’s most widely recognized map.

Mercator’s Rise to the Top
With any map projection style, the big challenge lies in depicting a spherical object as a 2D graphic. There are various trade-offs with any map style, and those trade-offs can vary depending on how the map is meant to be used.

In 1569, the great cartographer, Gerardus Mercator, created a revolutionary new map based on a cylindrical projection. The new map was well-suited to nautical navigation since every line on the sphere is a constant course, or loxodrome.

Geographic Inflation
The vast majority of us aren’t using paper maps to chart our course across the ocean anymore, so critics of the Mercator projection argue that the continued use of this style of map gives users a warped sense of the true size of countries – particularly in the case of the African continent.

Mercator’s map inadvertently also pumps up the sizes of Europe and North America. Visually speaking, Canada and Russia appear to take up approximately 25% of the Earth’s surface, when in reality they occupy a mere 5%.

As the animated gif below – created by Reddit user, neilrkaye – demonstrates, northern nations such as Canada and Russia have been artifiically “pumped up” in the minds of many people around the world.

Greenland, which appears as a massive icy continent in Mercator projection, shrinks way down. The continent of Africa takes a much more prominent position in this new, correctly-scaled map.

Despite inaccurate visual features – or perhaps because of them – the Mercator projection achieved widespread adoption around the world. This includes the classroom, where young minds are first learning about geography and forming opinions on relationships between countries.

Getting Reacquainted with Globes
Google, whose map app is used by approximately 150 million people per month, recently took the bold step of overlaying their map onto a globe. This change sidesteps projection issues completely and displays the world as it actually is: round.

As people become more accustomed to equal area maps and seeing the Earth in its spherical form, misconceptions about the size of continents may become a thing of the past.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: