Tin tức

Bản đồ Sao được cá nhân hóa - Món quà độc đáo nhất!

30/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(Englsh below)
Chúng ta, là con người, luôn bị hút vào bầu trời đêm. Những chấm trắng sáng trong tấm chăn đen như mực trải trên đầu chúng ta trong đêm luôn quyến rũ ngay cả những đôi mắt không quan tâm nhất. Các ngôi sao luôn là một chủ đề thú vị, cho dù đó là khoa học hay phép thuật, chính xác hay mơ hồ, chúng vẫn ở đó, cuốn lấy của chúng ta.

Biểu đồ sao và thiên văn học cũng là một phần quan trọng trong di sản của bản đồ học và hàng hải. Từ xa xưa, con người đã quan sát bầu trời đêm để dự đoán tương lai, định hướng và tìm hiểu vị trí của mình trong vũ trụ. Cái gọi là bản đồ Thiên thể có nguồn gốc từ nhà toán học Hy Lạp Claudius Ptolemy vào thế kỷ thứ 2 và cuốn sổ tay thiên văn Almagest của ông, cuốn sách hướng dẫn chính cho các nhà thiên văn học châu Âu và Hồi giáo cho đến đầu thế kỷ 17. Nhiều nền văn hóa đã tổ chức các ngôi sao thành các mô hình trên trời được gọi là các chòm sao phản ánh những câu chuyện và niềm tin. Ở Hy Lạp cổ đại, những chòm sao này được xem là biểu tượng đại diện cho các nhân vật và anh hùng Hy Lạp cổ điển. Những hình ảnh này đã hình thành nguồn gốc của các biểu đồ vũ trụ và thiên thể trong các căn cứ sao tuyệt đẹp của Thế kỷ 17 và 18.
Trong thời đại gần đây nhất, các bản đồ bắt đầu và các chòm sao gần như biến mất khỏi sách báo vì thiên văn học được dẫn dắt bởi các khám phá khoa học hơn là thẩm mỹ và cảm tính. Có lẽ đây là lý do tại sao dự án Under Lucky Stars thu hút sự chú ý của tôi. Ý tưởng là tạo các bản đồ sao cá nhân được in về các chòm sao trên bầu trời vào bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hoặc tương lai do người dùng chọn. Nó là đơn giản nhưng tuyệt vời. Tôi đã đặt mua ngay một chiếc cho bộ sưu tập bản đồ của mình, tuy nhiên, tôi có thể tưởng tượng rằng đó là một món quà hoàn hảo cho và từ bất kỳ Geo Geek nào.

Để tạo bản đồ sao của riêng bạn, bạn truy cập trang web Under Lucky Starts và chọn địa điểm và thời gian. Công cụ tính toán góc phương vị và lập bản đồ vị trí của các ngôi sao trong bất kỳ thời điểm nhất định nào. Sau đó, bạn chọn một trong 16 thiết kế khác nhau, ba kích thước và sáu tùy chọn khung. Bạn cũng có thể nhập tiêu đề được cá nhân hóa phía trên ảnh (mặc dù tôi đã quyết định không giữ nó mang tính cá nhân hơn).

Tôi đã nhận được Bản đồ ngôi sao của mình sau một vài ngày, và tôi yêu thích thiết kế và chất lượng. Nó cho thấy hình chiếu của bầu trời khả kiến ​​với các hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây) được chỉ định. Những ngôi sao gần rìa của vòng tròn gần với đường chân trời hơn vào thời điểm tôi đã chọn, trong khi những ngôi sao gần tâm của vòng tròn có thể nhìn thấy ngay trên đầu tôi. Kích thước của mỗi chấm cho biết độ lớn biểu kiến ​​của ngôi sao. Bản đồ cũng bổ sung một số chòm sao có thể nhìn thấy như Cassiopeia, Orion hoặc Leo.

Tôi đã đặt mua bản đồ vì tò mò và tôi rất ngạc nhiên bởi tính thẩm mỹ và trải nghiệm mà nó mang lại. Ngoài ra, chất lượng in và khung mang lại cho bạn cảm giác cao cấp. Tất cả bạn bè và gia đình của tôi đều có thể mong đợi có được một chiếc cho bất kỳ dịp nào sắp tới.

---

This personalized Star Map is the best unique gift
We, as humans, have always been drawn to the night sky. Those bright, white dots in the pitch black blanket that spreads over our heads during the night have always captivated even the most uninterested of eyes. Stars have always been an interesting topic, whether it’s scientific or magical, exact or ambiguous, they’ve been there, rolling on our tongues.

Stars charts and astronomy is also an important part of the heritage of cartography and navigation. Since ancient times, people have observed the night sky to predict the future, navigate and understand their place in the universe. So-called Celestial cartography goes back to 2nd-century Greek mathematician Claudius Ptolemy and his astronomical manual Almagest, which served as the primary guide for European and Islamic astronomers until the beginning of the 17th century. Many cultures organized the stars into heavenly patterns called constellations that were reflecting stories and believes. In ancient Greece, these constellations were viewed as symbolic representations of classical Greek heroes and figures. These images formed the origin of the cosmological and celestial charts in beautiful star atlases of the 17th and 18th Centuries.
In the most recent era, start charts and constellations have nearly disappeared from the books and atlases as astronomy has been led by scientific discoveries rather than aesthetics and sentiment. Maybe this is why the Under Lucky Stars project caught my attention. The idea is to make printed personal star charts of the constellations in the sky at any past or future moment chosen by users. It is simple yet brilliant. I have immediately ordered one for my map collection, however, I can imagine that it is a perfect gift for and from any Geo Geek.

To generate your own star maps, you go to the Under Lucky Starts website and select a location and time. The engine calculates the azimuth and maps the position of the stars for any given moment in time. You then choose one of the 16 different designs, three sizes and six frame options. You can also type in a personalized title above the picture (although I decided not to keep it more personal).

I have received my Star Map in a few days, and I love the design and quality. It shows the projection of the visible sky with the cardinal directions (North, South, East, West) indicated. The stars close to the edge of the circle were closer to the horizon in my chosen moment, while stars close to the circle’s centre were visible right above my head. The size of each dot indicates the apparent magnitude of the star. The map also adds some of the visible constellations like Cassiopeia, Orion or Leo.

I’ve ordered the map of curiosity, and I was pleasantly surprised by the aesthetics and experience it provides. Also, the print and frame quality gives you a premium feel. All my friends and family can expect to get one for any upcoming occasion.

Geolink tổng hợp từ Geoawesomeness

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: