Dữ liệu ảnh GIS

Bản đồ quy hoạch Hà Nội: Định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050

20/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Việt Nam đang có chương trình chiến lược ưu tiên phát triển Hà Nội thành một Thủ đô có quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế, là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, đảm bảo yêu cầu đô thị hoá và phát triển đô thị phải đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo hướng CNH-HĐH và phân bố dân cư hài hoà và bền vững.

 

Hà Nội nhìn tổng thể trong quy hoạch

Khu vực trung tâm thành phố

Các Quy hoạch phân khu: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, S1, S2, S3, S4, S5, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4 (H1-1, H1-2, H1-3, H1-4 tham khảo), GS, GN...

Các mốc thời gian triển khai Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội:

  • Giai đoạn từ năm 2010-2020. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, trong đó ưu tiên xây dựng mạng lưới giao thông công cộng, hạ tầng các KCN, các khu thương mại đầu mối, hạ tầng các cơ sở trường đại học, các đô thị mới dọc đường vành đai IV và phía Bắc sông Hồng. Xây dựng HTKT và HTXH đô thị Hòa Lạc.

  • Giai đoạn 2020-2030. Tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình đã triển khai trong giai đoạn 2010-2020. Xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội trong các đô thị mới mở rộng của đô thị hạt nhân và HTKT các đô thị vệ tinh khác. Cải tạo đô thị lõi lịch sử. Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn.

  • Giai đoạn 2030-2050. Phát triển hài hòa và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình đã xây dựng trong giai đoạn 2010-2030.

Tải Dữ liệu GIS của bản đồ quy hoạch dưới định dạng GoogleEarth (KMZ) tại ĐÂY.

Geolink tổng hợp từ Agroinfoserv

popup

Số lượng:

Tổng tiền: