Dữ liệu ảnh GIS

Bản đồ đất châu Phi

27/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Đẹp như opal lửa (fire opal gemstone). Bản đồ đất châu Phi từ ảnh viễn thám, những chỗ màu đen là do thảm thực vật dày quá,

Mineral and soil map for the continent of Africa at 10m resolution: pretty results from one of my algorithms that generates a cloud-free, continental-scale, and consistent mineral and soil map.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: