Cơ hội

[Anh - ĐH Hoàng gia London] Dự án Tạo mô hình đứt gãy thế hệ sau tài trợ học bổng tiến sĩ - ưu tiên ứng viên là phụ nữ hoặc đến từ nhóm dân tộc thiểu số

07/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên dự án: Tạo mô hình đứt gãy thế hệ sau
Tổng quan
Các vết đứt gãy biến đổi vật liệu Trái đất. Chúng thay đổi các đặc tính cơ học và dòng chảy của chúng và tạo ra các mạng lưới phức tạp dưới bề mặt giúp tăng cường tính thấm ở quy mô cục bộ và khu vực. Chúng tôi phát triển các trình mô phỏng thế hệ sau mô phỏng rất chi tiết mức độ phát triển của các nhóm đứt gãy và đứt gãy lớn như thế nào và sự tăng trưởng ảnh hưởng đến các thuộc tính của hệ thống như thế nào. Chúng tôi tìm cách hiểu sự tăng trưởng bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự không đồng nhất ở nhiều quy mô và tác động lẫn nhau giữa dòng chất lỏng và cơ học ảnh hưởng đến những tương tác này như thế nào.

Mô tả Dự án Nghiên cứu
Chúng tôi hiện đang tuyển một nghiên cứu sinh để thực hiện nghiên cứu góp phần tìm hiểu ảnh hưởng của quy mô nhỏ đến các đặc tính cơ học và dòng chảy của các vết gãy đang phát triển. Mục tiêu của dự án này là phát triển các phương pháp tính toán mô hình ảnh hưởng của sự không đồng nhất nhiều quy mô đến các quá trình đứt gãy đá. Cụ thể, sinh viên sẽ đóng góp vào sự phát triển của một trình mô phỏng tiên tiến hiện có, được viết bằng C ++ và phát triển các phương pháp để tối ưu hóa mức độ cao và thấp của các phương pháp mô phỏng số phát triển đứt gãy đá, từ thiết kế lại thuật toán bằng cách sử dụng các phương pháp đẳng áp và máy học để phân tích vật lý các tác động tương tác của đứt gãy đối với tính thấm và sự tăng trưởng.

Yêu cầu
Ứng viên phải có bằng đại học về kỹ thuật, vật lý, địa vật lý, toán học ứng dụng, khoa học vật liệu, khoa học máy tính hoặc tương tự. Ưu tiên có kinh nghiệm trong một hoặc nhiều lĩnh vực  sau đây:

  • Cơ học rắn: kiến ​​thức về cơ học liên tục và cơ học đứt gãy.
  • Phương pháp số: kiến ​​thức về phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp đẳng tích hoặc học máy để giải và tối ưu hóa phương trình vi phân từng phần.
  • Lập trình khoa học: khả năng lập trình bằng ngôn ngữ lập trình khoa học như C / C ++, Fortran, Matlab.
  • Giao tiếp: kỹ năng viết và trình bày tuyệt vời.

Thông tin khác
Đây là chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ kéo dài 3,5 năm, trả khoản phí không chịu thuế là 17.000 bảng Anh mỗi năm và trang trải chi phí học phí tại Vương quốc Anh / ở nước ngoài. Sinh viên sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Adriana Paluszny, và bao gồm các tương tác với Giáo sư Robert W Zimmerman từ Nhóm Cơ học Đá tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn.

Thủ tục nộp đơn
Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại: 

https://www.imperial.ac.uk/study/pg/apply/how-to-apply/apply-for-a-research-programme-/. Ngày đóng hồ sơ là ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Liên tục được đánh giá trong số các trường đại học tốt nhất thế giới, Imperial College London là một học viện dựa trên khoa học nổi tiếng về sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu.

Đặc biệt khuyến khích các đơn đăng ký từ phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số.

Ghi chú tài trợ
Đây là chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ kéo dài 3,5 năm, trả khoản phí không chịu thuế là 17.000 bảng Anh mỗi năm và trang trải chi phí học phí tại Vương quốc Anh / ở nước ngoài.

-----------

The project: Next-generation Fracture Modelling

Background
Fractures transform Earth materials. They change their mechanical and flow properties and create intricate subsurface networks that enhance permeability at local and regional scales. We develop next-generation simulators that simulate in great detail how large groups of fractures and faults grow, and how growth affects the properties of the system. We seek to understand how growth is affected by heterogeneities at multiple scales, and how the interplay between fluid flow and mechanics affects these interactions.

Description of Research Project
We are currently recruiting a PhD student to conduct research that will contribute to understanding the effect of the small scale on the mechanical and flow properties of growing fractures. The objective of this project is to develop methods to computationally model the effect of multi-scale heterogeneities on rock fracturing processes. Specifically, the student will contribute to the development of an existing advanced simulator, written in C++, and develop methods for high- and low- level optimization of rock fracture growth numerical simulation methods, ranging from algorithmic re-design using isogeometric methods and machine learning strategies, to physical analysis of fracture interaction effects on permeability and growth.

Requirements
Applicants should have an undergraduate degree in engineering, physics, geophysics, applied mathematics, material science, computer science, or alike. Experience in one or more of the following is desirable:

  • Solid mechanics: knowledge of continuum mechanics and fracture mechanics.
  • Numerical methods: knowledge of finite element methods, isogeometric methods, or machine learning for partial differential equation resolution and optimisation.
  • Scientific programming: ability to program in a scientific programming language such as C/C++, Fortran, Matlab.
  • Communication: excellent writing and presentation skills.

Other details
This is a 3.5-year PhD studentship, paying a non-taxable bursary of £17,000 per year, and covering UK/overseas tuition costs. The student will work under the supervision of Dr Adriana Paluszny, and includes interactions with Prof Robert W Zimmerman from the Rock Mechanics Group at Imperial College London.

Application Procedure
Please apply online at: https://www.imperial.ac.uk/study/pg/apply/how-to-apply/apply-for-a-research-programme-/. The closing date for applications is 15 June 2021.

Consistently rated amongst the world's best universities, Imperial College London is a science-based institution with a reputation for excellence in teaching and research.

Applications from women and underrepresented groups are particularly encouraged.

Funding Notes
This is a 3.5-year PhD studentship, paying a non-taxable bursary of £17,000 per year, and covering UK/overseas tuition costs.

Geolink tổng hợp từ Findaphd

popup

Số lượng:

Tổng tiền: