Kiến thức

An ninh mạng và GIS

26/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(This post is available in English)

An ninh mạng đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn đối với các chính phủ, đặc biệt là khi nhiều cuộc tấn công nổi tiếng đang được công khai, chẳng hạn như vụ tấn công gần đây vào Đường ống Thuộc địa Bờ Đông Hoa Kỳ. Tt thường là các cuộc tấn công quy mô nhỏ được chứng minh là tốn kém nhất, với các chuyên gia ước tính rằng các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hàng nghìn tỷ mỗi năm và chi phí đó có thể sẽ tăng lên trong những năm tới. 


Trong khi phần lớn tin tức tập trung vào việc cải thiện an ninh mạng và nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công có khả năng làm tê liệt như vậy, GIS có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và mạng dữ liệu.

Các công cụ GIS đang dần được sử dụng để kiểm soát các cơ sở quy mô lớn, chẳng hạn như lưới điện, cũng như các cụm thiết bị Internet vạn vật (IoT) được sử dụng để theo dõi các sự kiện và hoạt động, chẳng hạn như cảm biến và đồng hồ đo được sử dụng để đưa ra quyết định kinh doanh. Tất cả các hệ thống này đều dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa an ninh mạng, bao gồm đánh cắp dữ liệu và làm gián đoạn hệ thống làm giảm khả năng hoặc dẫn đến thông tin không chính xác.


Blockchain và GIS
Trong các công cụ GIS, các khái niệm như blockchain là một bước phát triển quan trọng gần đây. Bằng cách sử dụng blockchain với dữ liệu, điều này có nghĩa là sổ cái dữ liệu được tạo ra cho phép dữ liệu được phân cấp và không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm. Do đó, bằng cách phân phối dữ liệu, theo thời gian thực và cho phép dữ liệu giao tiếp khi chúng thay đổi, các tổ chức có thể được bảo vệ tốt hơn để nếu một phần của hệ thống không hoạt động được hoặc một số dữ liệu bị giả mạo, thì toàn bộ hệ thống vẫn có thể hoạt động bởi vì dữ liệu quan trọng sẽ được phân phối đến nhiều phần của hệ thống.

Hơn nữa, các hệ thống blockchain có xu hướng ít bị lỗi do con người hơn, vì việc lưu trữ và thao tác dữ liệu không yêu cầu đầu vào của con người. Các hệ thống được quản lý bằng GIS đang được tích hợp với khả năng blockchain để có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi xảy ra tấn công mạng.

Tăng cường bảo mật mạng với Phân tích không gian
GIS cũng có thể xác định chính xác và giúp xác định khi nào một cuộc tấn công đang xảy ra, cung cấp một lớp an ninh mạng thông qua phân tích không gian. Các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn bằng cách sử dụng nhiều máy tính khác nhau, với phần mềm hiện được tạo ra để giúp đánh giá các khu vực khác nhau được sử dụng cho một cuộc tấn công, chẳng hạn như địa chỉ IP được sử dụng để khởi chạy phần mềm độc hại, với hình thức tấn công được sử dụng để cung cấp một mô hình tổng thể và đề xuất nơi cuộc tấn công chính có thể bắt nguồn từ. 
Đối với dữ liệu cơ sở hạ tầng, việc có một cái nhìn đầy đủ về mạng và cách các nút và liên kết đang hoạt động cho phép các nhà bảo mật có cái nhìn tốt hơn về các dạng tấn công. Ví dụ: nếu họ nhận thấy các tổ chức nhất định được nhắm mục tiêu trên một khu vực nhất định, thì các chuyên gia bảo mật có thể phản ứng tốt hơn bằng cách cải thiện bảo mật cho các tổ chức nhất định bị tấn công trong khi dự đoán các nạn nhân tiếp theo có thể dựa trên các kiểu tấn công. Càng ngày, học sâu trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ quá trình này bằng cách xác định các dạng tấn công mạng và dự đoán các cuộc tấn công trong tương lai để các khu vực mạng dễ bị tấn công có thể được bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công, một điều rất quan trọng đối với tài nguyên cơ sở hạ tầng. 

Công cụ Thành phố Thông minh, GIS và An ninh mạng
Một lĩnh vực mà an ninh mạng và GIS sẽ ngày càng cần được phát triển chặt chẽ cùng nhau chính là các công cụ và tài nguyên của thành phố thông minh. Trong trường hợp này, đây là các cảm biến và màn hình được chính quyền đô thị sử dụng, thường với IoT, để đưa ra các quyết định chính sách hoặc hành động, chẳng hạn như trong trường hợp giao thông hoặc cung cấp dịch vụ thành phố.

Đối với các dịch vụ này, các cuộc tấn công vào bất kỳ bộ cảm biến nào có thể làm tê liệt những gì các thành phố có thể cung cấp. GIS rất quan trọng như một phần của kế hoạch an ninh mạng lớn hơn vì nó cung cấp kiến ​​thức về cơ sở hạ tầng và trạng thái của chúng, đồng thời đưa ra các giải pháp tiềm năng. Ví dụ, nếu một mạng bị tấn công, GIS có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về phần nào của mạng không thể hoạt động và cách thông tin có thể được định tuyến lại hoặc sử dụng các phần khác của mạng để đảm bảo hoạt động.
GIS cung cấp tổng quan về quản lý và dữ liệu để các hệ thống khác, bao gồm camera hoặc công cụ giám sát, có thể được sử dụng để đánh giá thiệt hại và tính dễ bị tổn thương trên mặt đất, chẳng hạn như gián đoạn giao thông hoặc các ảnh hưởng khác đối với cơ sở hạ tầng vật lý. Ngoài ra, các nhà quản lý thành phố đang chủ động sử dụng GIS để lập kế hoạch tăng cường cơ sở hạ tầng của họ và tạo ra cách thức phân phối dữ liệu cũng như được bảo vệ tốt hơn để giảm thiểu tốt hơn các cuộc tấn công mạng. 

Chúng tôi coi an ninh mạng là một vấn đề gần như hàng ngày, với các cuộc tấn công được công bố rộng rãi nhưng cũng có quy mô nhỏ gây thiệt hại và tổn hại kinh tế cho nhiều tổ chức. GIS được coi là một phần quan trọng của cuộc chiến an ninh mạng, vì nó cung cấp một cách để đánh giá các lỗ hổng bảo mật, có thể giúp xác định các cách để bảo mật một hệ thống, đồng thời cung cấp cho chính nó như một hệ thống an toàn hơn để quản lý dữ liệu, đặc biệt là blockchain và dữ liệu phân tán được sử dụng cho phần mềm quản lý.

Các nhà nghiên cứu và chuyên gia an ninh mạng cố gắng theo kịp các cá nhân và tổ chức phát động các cuộc tấn công; điều rõ ràng là GIS sẽ tiếp tục là một phần của chiến lược an ninh mạng rộng lớn hơn cho các tổ chức khi họ cố gắng chống lại.

Geolink tổng hợp từ Gislounge

popup

Số lượng:

Tổng tiền: