Kiến thức

8 ứng dụng nổi bật của GIS trong cuộc sống

27/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Quản lý thị trường bán lẻ

GIS thường lưu trữ những dữ liệu về kinh tế - xã hội của khách hàng trong một vùng nào đó.

Phần lớn siêu thị vùng ngoại ô được xác định vị trí với sự trợ giúp của GIS. Một vùng thích hợp cho việc xây dựng một siêu thị có thể được tính toán bởi thời gian đi đến siêu thị và mô hình hoá ảnh hưởng của những siêu thị cạnh tranh.

GIS cũng được dùng cho việc quản lý tài sản và tìm đường phân phối hàng ngắn nhất.

Quản lý giao thông vận tải

Việc lập kế hoạch và duy trì cở sở hạ tầng giao thông rõ ràng là một ứng dụng thiết thực, nhưng giờ đây có sự quan tâm đến một lĩnh vực mới là ứng dụng định vị trong vận tải hàng hải, và hải đồ điện tử. Loại hình đặc trưng này đòi hỏi sự hỗ trợ đáng kể của GIS.

Dịch vụ tài chính

Hiện nay việc sử dụng GIS đang tăng lên trong lĩnh vực này, nó là một công cụ đánh giá rủi ro và mục đích bảo hiểm, xác định với độ chính xác cao hơn những khu vực có độ rủi ro lớn nhất hay thấp nhất. Lĩnh vực này đòi hỏi những dữ liệu cơ sở khác nhau như là hình thức vi phạm luật pháp, địa chất học, thời tiết và giá trị tài sản.

GIS được sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tương tự như là một ứng dụng đơn lẻ. Nó đã từng được áp dụng cho việc xác định vị trí những chi nhánh mới của Ngân hàng, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi.

Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

 

Ở mức độ đơn giản, người dùng sử dụng GIS để đánh giá môi trường, ví dụ như vị trí và thuộc tính của cây rừng. Ứng dụng GIS với mức phức tạp hơn là dùng khả năng phân tích của GIS để mô hình hóa các tiến trình xói mòn đất sư lan truyền ô nhiễm trong môi trường khí hay nước, hoặc sự phản ứng của một lưu vực sông dưới sự ảnh hưởng của một trận mưa lớn.

Mô hình dữ liệu dạng ảnh (raster) có khuynh hướng chiếm ưu thế nếu những dữ liệu thu thập gắn liền với đối tượng vùng và ứng dụng sử dụng các chức năng phân tích phức tạp.

Khí tượng thủy văn

Trong lĩnh vực này GIS được dùng như là một hệ thống đáp ứng nhanh, phục vụ chống thiên tai như lũ quét ở vùng hạ lưu, xác định tâm bão, dự đoán các luồng chảy, xác định mức độ ngập lụt, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống kịp thời…. Vì những ứng dụng này mang tính phân tích phức tạp nên mô hình dữ liệu không gian dạng ảnh (raster) chiếm ưu thế.

Nông nghiệp

Những ứng dụng GIS đặc trưng như: Giám sát thu hoạch, hệ thống quản lý đất đai, dự báo về hàng hoá, nghiên cứu về đất trồng, kế hoạch tưới tiêu, kiểm tra nguồn nước.

Y tế

Ngoài những ứng dụng đánh giá, quản lý, GIS còn chỉ ra được lộ trình nhanh nhất giữa vị trí hiện tại của xe cấp cứu và bệnh nhân cần cấp cứu, dựa trên cơ sở dữ liệu giao thông.

GIS cũng có thể được sử dụng như là một công cụ nghiên cứu dịch bệnh để phân tích nguyên nhân bộc phát và lây lan bệnh tật trong cộng đồng.

Quản lý chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương là một tổ chức sử dụng dữ liệu không gian nhiều nhất, do vậy là một lĩnh vực ứng dụng rộng lớn nhất của GIS, bởi vì đây Tất cả các cơ quan của chính quyền địa phương có thể có lợi từ GIS.

Nhà cầm quyền địa phương cũng có thể sử dụng GIS trong việc bảo dưỡng nhà cửa và đường giao thông. GIS có thể được sử dụng trong việc tìm kiếm và quản lý thửa đất, thay thế cho việc hồ sơ giấy tờ hiện hành. GIS còn được sử dụng trong các trung tâm điều khiển và quản lý các tình huống khẩn cấp.

GeoLink tổng hợp từ Anhvientham

popup

Số lượng:

Tổng tiền: