Tin tức

5 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG NHỮNG NĂM TỚI

24/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Dữ liệu viễn thám ngày càng có tầm quan trọng đối với các tổ chức thuộc mọi loại. Chủ yếu là vì nó trả lời đồng thời câu hỏi “ở đâu” và “tại sao” giúp đưa ra quyết định tốt hơn. Việc thu thập dữ liệu cũng trở nên dễ dàng hơn với nhiều thiết bị mới như máy bay không người lái đang trở nên phổ biến. Chưa kể đến thực tế là có hơn 5000 vệ tinh quay quanh Trái đất tính đến năm 2021 cung cấp liên tục hình ảnh, thông tin liên lạc và thông tin vị trí chất lượng cao.

Sau đây là 5 xu hướng hàng đầu trong công nghệ viễn thám có thể sẽ đóng một vai trò to lớn trong những năm tới:

1. Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) - SAR cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bên ngoài. Nó có thể tạo ra hình ảnh chất lượng cả ngày hoặc đêm, ngay cả trong điều kiện nhiều mây hoặc nhiều khói, thường xảy ra trong các hoạt động quản lý thảm họa.
2. Xử lý dữ liệu Thời gian thực - Tính khả dụng và khả năng tương tác với dữ liệu không gian thời gian thực đã là một bước phát triển lớn và đang gây ra hiệu ứng gợn sóng cho việc cải thiện toàn bộ ngành địa không gian và tất cả các chức năng liên quan khác.

3. LIDAR (Mô hình độ cao kỹ thuật số) - Sử dụng Tính năng phát hiện và đo khoảng cách ánh sáng (LIDAR), bạn có thể hiểu rõ về độ cao và đường bao của một địa điểm và thêm một thứ nguyên khác vào phân tích dữ liệu không gian.

4. Hình ảnh siêu kính - Công nghệ rất quan trọng để theo dõi và giám sát lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính như mêtan và carbon trong khí quyển. Thời điểm của sự phát triển mới này không thể tốt hơn khi sự nóng lên toàn cầu ngày càng trở thành hiện thực.

5. Hợp nhất dữ liệu phi cấu trúc với dữ liệu có cấu trúc - Chồng dữ liệu không gian có cấu trúc với thông tin phi cấu trúc như ảnh, văn bản cung cấp một cái nhìn hoàn toàn mới cho các tập dữ liệu hiện có và cải thiện đáng kể việc ra quyết định.


Bạn có muốn tận dụng tối đa khả năng viễn thám và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức mình không? Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay

------

TOP 5 TRENDS IN REMOTE SENSING TECHNOLOGY IN THE YEARS TO COME
Remote sesing data is of growing importance to organizations of all kinds. Primarily because it simultaneously answers the question of “where” and “why” that helps in better decision making. Collecting data has also become easier with many new devices such as drones gaining popularity. Not to mention the fact that there are more than 5000 satellites orbiting the Earth as of 2021 that provide continuous high quality imagery, communications, and location intelligence. 

Following are the top 5 trends in remote sensing technology that are likely to play a huge role in the years to come 

1. Synthetic Aperture Radar (SAR) - SAR provides high resolution imagery without being affected by external weather conditions. It can churn out quality imagery day or night, even in cloudy or smoky conditions which is often the case during disaster management operations.
2. Processing Real Time data - Availability and ability to interact with spatial data real time has been a huge development and is causing a ripple effect for the betterment of the entire geospatial industry and all other related functions.

3. LIDAR (Digital elevation models) - Using Light Detection and Ranging (LIDAR) it is possible to get a good understanding of the elevation and contour of a place and add another dimension to spatial data analysis.

4. Hyperspectral imaging - The technology is crucial for tracking and monitoring greenhouse emissions such as methane and carbon in the atmosphere. The timing of this new development couldn’t have been better with global warming becoming more of a reality.

5. Merging unstructured data with structured data - Overlaying structured spatial data with unstructured information such as photos, texts provides a whole new perspective to existing data sets and drastically improves decision making.


Would you like to make the most of remote sensing capabilities and bolster your organization’s performance? Get in touch with us today

Geolink tổng hợp từ Ellipsis-drive

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: