Cơ hội

5 lý do tại sao ngành GIS tiếp tục phát triển

17/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

1. Có nhiều công ty 'Ngách địa không gian' hơn
Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực GIS, bạn đã thấy sự phát triển vượt bậc về doanh số bán phần mềm, dịch vụ và giải pháp trong 20 năm qua. Tôi là một trong những người đã suy nghĩ trong một thời gian rằng ngành của chúng tôi sẽ ổn định và nhu cầu về nhân tài và các công ty sẽ giảm dần trong một thị trường bão hòa. Nhưng nó đã không xảy ra.

Bạn sẽ thấy ngày càng có nhiều công ty GIS trẻ đang tìm kiếm thị trường ngách địa không gian của họ (ví dụ: UAV, tích hợp hệ thống, thu thập dữ liệu xã hội hoặc bất động sản). Sau khi xem xét kỹ hơn, tôi có thể thấy những lý do mà ngành GIS tiếp tục phát triển với nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực này hơn.

2. Nhiều nguồn thu thập dữ liệu hơn
Mọi người đều là người thu thập dữ liệu có nguồn lực từ cộng đồng. Nhiều ứng dụng đi đầu trong việc quản lý và theo dõi tài sản. Vị trí địa lý trên điện thoại cung cấp thuộc tính chính cho bất kỳ hoạt động nào, là thông tin quan trọng để người tiêu dùng đối sánh dịch vụ. Có những người sáng giá trong thế giới mã hóa nắm bắt được sức mạnh của Dịch vụ dựa trên vị trí và phần lớn các ứng dụng hiện biết mọi thứ ở đâu. UAV cũng đã phát triển thành một thiết bị thu thập dữ liệu thống trị đối với phần lớn các công ty dịch vụ không gian địa lý. Trang bị cho nó một máy ảnh hoặc cảm biến LiDAR hoạt động và bạn có hình ảnh có độ phân giải cao hơn bao giờ hết.

3. Phân phối dữ liệu đám mây
Khi tôi làm việc về sản xuất dữ liệu địa không gian cho các cơ quan chính phủ, một số người sẽ sử dụng dữ liệu đó và đưa ra quyết định. Ngày nay, một sinh viên đại học có thể tạo ra một bản đồ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng (bản đồ la Johns Hopkins COVID-19). Thời gian cần thiết để thiết lập một máy chủ và một ứng dụng đã đi từ marathon (hơn một năm) đến chạy nước rút (ít hơn một tuần). Mọi người đều chạy ứng dụng của mình thông qua ứng dụng GIS trên đám mây vì quá dễ dàng để bắt đầu một ứng dụng trên các cấp miễn phí do AWS, Azure và GCP cung cấp. Kiểm tra bất kỳ hackathon mã hóa trung học nào dành cho các kiến ​​trúc sư đám mây tương lai của bạn.

4. Phân tích nhu cầu bùng nổ dữ liệu ngày nay
Chúng ta đang bơi trong một đại dương dữ liệu. Ba năm trước đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thuật ngữ "Khoa học dữ liệu". Và bây giờ bạn có thể nhận được bằng Khoa học Dữ liệu. Thông tin là vô ích trừ khi bạn trích xuất kiến ​​thức có thể hành động từ nó. Đây là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy rất có giá trị với phân tích không gian. GIS hiện là một tập hợp con của các mô hình Khoa học Dữ liệu bao quát đang kiểm tra và trích xuất giá trị cho tất cả dữ liệu (không gian và phi không gian).

Thêm vào học máy này, học từ hành vi của người dùng và thay đổi kết quả của người dùng trong tương lai. Chúng tôi đang thấy lĩnh vực thương mại tận dụng điều này bằng cách biết các mô hình du lịch của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ. Một ví dụ khác là máy học về giao thông để xác định loại phương tiện, tính toán mức tiêu thụ xăng và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

5. Học theo không gian địa lý của Peer2Peer giúp giảm thời gian thực hiện
Bạn có thể tìm thấy hơn 120 chương trình chứng chỉ GIS trong Higher-Ed. Nhưng YouTube đã chứng minh rằng một số chuyên gia giỏi nhất là những người gần đây đã chia sẻ giải pháp của họ. Bootcamp GIS đã nắm bắt khái niệm này với việc học tập dựa trên dự án SME đã được chứng minh. Nền tảng này chỉ cho bạn cách hoàn thành một dự án thay vì chỉ ra một cách chung chung những công cụ phân tích không gian có thể làm. Giống như tất cả các chủ đề kỹ thuật khác, có nhiều nguồn hơn để học, như các chương trình chứng chỉ GIS trực tuyến, với mức tăng trưởng dự kiến ​​2,5 lần ($1T) của ngành học kỹ thuật số trong 5 năm tới.

Hình ảnh hiển thị các khóa học có sẵn với GIS Bootcamp


Vì vậy, rõ ràng là sự tăng trưởng chắc chắn sẽ xảy ra đối với những công ty ở giữa các công nghệ có thể mở rộng như GIS. Đây là thời điểm thích hợp để nói với gia đình và bạn bè ở trường đại học hoặc trung học của bạn rằng có nhiều công việc GIS bổ ích cần được thực hiện với một số chú ý đến những xu hướng này. Chúng ta cần nhiều tài năng trẻ hơn để tham gia vào ngành không gian địa lý một cách có chủ đích thay vì ngẫu nhiên.

------------

5 Reasons why the GIS industry continues to grow

1. There are more ‘Geospatial Niche’ companies
If you work in GIS, you have seen tremendous growth in software sales, services, and solutions over the past 20 years.  I’ve been one of those who have been thinking for a while that our industry would plateau and there would be a decreasing need in talent and companies in a saturated market.  But it just hasn’t happened. 

You’ll find more young GIS companies are finding their geospatial niche (e.g., UAVs, system integration, social data scraping, or real estate).  After further examination, I can see the reasons that the GIS industry continues to grow with more companies coming into the space.

2. More data collection sources
It’s in your pocket, of course.  Everyone is a crowdsourced data collector.  Many apps are at the forefront of asset management and tracking.  Geolocation on phones provides the key attribute to any activity which is important information for consumer to service matching.  There are bright people in the coding world catching on to the power of Location Based Services and the majority of apps now know where stuff is.  UAVs have also grown into a dominant data collection device for the majority of geospatial service companies.  Equip it with a camera or active LiDAR sensor and you have higher resolution imagery than ever before.  

3. Cloud Data Distribution
When I worked on geospatial data production for government agencies, a few people would consume it and make decisions.  Nowadays, a college student can produce a map that gets consumed by anyone (a la Johns Hopkins COVID-19 map).  The time it takes to set up a server and an application has gone from a marathon (more than a year) to a sprint (less than a week).  Everybody runs their apps through a GIS cloud application because it’s so easy to start an application on the free tiers provided by AWS, Azure, and GCP.  Check out any highschool coding hackathon for your future cloud architects.

4. Today’s data explosion needs analysis
We are swimming in an ocean of data.  Three years ago was the first time I had heard the term ‘Data Science’.  And now you can get a Data Science degree.  Information is useless unless you extract the actionable knowledge out of it.  This is why we felt so valuable with spatial analysis.  GIS is now a subset of overarching Data Science models that are examining and extracting value for all data (spatial and non-spatial). 

Add to this machine learning which learns from user behavior and changes future user outcomes.  We are seeing the commercial sector leverage this by knowing your travel patterns in order to give you products and services.  Another example is machine learning for traffic to identify types of vehicles, calculate gas consumption, and minimize wait times.


5. Peer2Peer geospatial learning reduces the time of execution
You can find over 120 GIS certificate programs in Higher-Ed.  But YouTube proves that some of the best experts are those that have recently shared their solution.  Bootcamp GIS has seized this concept with demonstrated SME project-based learning.  This platform shows you how to complete a project rather than generically show what spatial analysis tools can do.  Like all other technical topics, there are many more sources for learning, like online GIS certificate programs, with a projected 2.5x growth ($1T) of the digital learning industry in the next 5 years.

Image showing available courses with GIS Bootcamp


So it’s evident that growth is in the cards for those companies in the middle of scalable  technologies like GIS.  It’s a good time to mention to your college or high school family and friends that there range of rewarding GIS jobs to be had with some attention to these trends.  We need more young talent to join the geospatial industry on purpose rather than by happenstance.

Geolink tổng hợp từ Gislounge

popup

Số lượng:

Tổng tiền: