Kiến thức

5 cách công nghệ địa không gian đang hỗ trợ các hoạt động kinh tế tuần hoàn

21/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Công nghệ địa không gian, được bổ sung bởi những tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là sự kết hợp giữa di động, máy-máy và phân tích dữ liệu, sẽ đóng một vai trò lớn trong việc tạo ra các hoạt động của Nền kinh tế tuần hoàn.
Trong nền kinh tế tuyến tính ngày nay, các nhà sản xuất làm việc xung quanh mô hình tận dụng, trong đó tài nguyên thiên nhiên được khai thác để tạo ra sản phẩm và sản phẩm được xử lý khi chúng không còn hữu ích. Mô hình như vậy gây tốn kém, không chỉ về giá trị kinh tế mà còn gây tổn thất lớn đến môi trường.

Mặt khác, nền kinh tế tuần hoàn đảm bảo rằng mọi thứ đều có giá trị và không có gì bị lãng phí. Sản phẩm được thiết kế và chế tạo để tồn tại lâu dài. Các nhà sản xuất áp dụng mô hình tái sử dụng-sửa chữa-tái sản xuất, cho phép vật liệu duy trì sử dụng ở giá trị cao nhất càng lâu càng tốt.

Kinh tế tuần hoàn yêu cầu các sản phẩm phải được kết nối kỹ thuật số với nhà sản xuất để có thể theo dõi toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Mạng lưới vòng tròn phức tạp kết nối các nhà cung cấp và đối tác cũng phải được quản lý một cách liền mạch để hỗ trợ mô hình hợp tác Kinh tế tuần hoàn. Những tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là sự kết hợp giữa di động, máy-với-máy và phân tích dữ liệu, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc khớp cung và cầu của các tài sản và sản phẩm chưa được sử dụng.

Đây là 5 cách mà công nghệ địa Không gian đang hỗ trợ và có tiềm năng hỗ trợ các hoạt động Kinh tế tuần hoàn:

Tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc của chuỗi cung ứng

Để sử dụng nhiều lần nguyên liệu tái chế, điều quan trọng là phải có những hiểu biết sâu sắc chưa từng có về chuỗi cung ứng đầu cuối. Công nghệ địa không gian cung cấp hình ảnh tương tác của các bộ dữ liệu lớn từ nguyên liệu thô đến phân phối, bao gồm khám phá chuỗi cung ứng mở rộng, phân tích rủi ro, lịch sử giao dịch và những thứ khác.

Giảm chất thải

Tái chế là chìa khóa để giảm chất thải. Để tạo ra một hệ thống tái chế hiệu quả, trước tiên chất thải phải được nhìn thấy, kiểm chứng được và có giá trị. Công nghệ địa không gian, được bổ sung bởi AI và ML, có thể cung cấp thông tin chi tiết về các loại vật liệu, số lượng, nồng độ và chuyển động của chất thải sẽ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất chất thải, tái chế, nhà đầu tư và chính phủ.

Kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm

Do sở thích của người tiêu dùng hiện nay chuyển sang trả tiền cho mỗi lần sử dụng thay vì mô hình dựa trên quyền sở hữu, các doanh nghiệp cần duy trì sản phẩm lâu hơn và cung cấp các dịch vụ mới để giữ lợi thế cạnh tranh của họ. Lấy ví dụ về dịch vụ ô tô trả tiền cho mỗi lần sử dụng, các công nghệ như GPS Telematics và IoT là bắt buộc trong việc cung cấp bảo trì dự đoán, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu, báo cáo hành vi lái xe, v.v. trong mô hình kinh doanh mới nổi này.

Chiến dịch tái chế / mua lại

Để giảm thiểu tác động môi trường theo cách tạo ra lòng trung thành của khách hàng, các doanh nghiệp có thể sử dụng GIS và công nghệ nhắm mục tiêu theo địa lý để lập bản đồ khách hàng của họ trong một số khu vực nhất định và bắt đầu chiến dịch mua lại hoặc chiến dịch bỏ tái chế ở các giai đoạn cụ thể của chu kỳ sở hữu sản phẩm. Các sản phẩm mua lại / giảm xuống có thể được đưa trở lại chu kỳ sản xuất làm nguyên liệu cho một thế hệ sản phẩm mới.

Tối đa hóa việc sử dụng các tài sản không được sử dụng

Các nền tảng kinh tế chia sẻ như Airbnb, Uber và Neighbor đã chứng minh các giải pháp tốt nhất cho các tài sản không được sử dụng. Dữ liệu vị trí rất quan trọng đối với các nền tảng này để khớp các nhà cung cấp gần nhất với người tiêu dùng.

--------

The 5 ways geospatial technology is supporting circular economy practices
Geospatial technology, complemented by advances in digital technologies, especially the combination of mobile, machine-to-machine and data analytics, will play a big role in enabling Circular Economy practices.
In today’s linear economy, manufacturers work around the take-make-waste model, where natural resources are extracted to create products, and products are disposed when they’re no longer useful. Such model is costly, not only in terms of economic value, it also imposes great loss to the environment.

Circular Economy, on the other hand, ensures that everything has value and nothing is wasted. Products are designed and made to last. Manufacturers adopt reuse-repair-reproduce model, enabling materials to remain in use at their highest value for as long as possible.

Circular Economy requires products to be connected digitally to the manufacturer so the entire product lifecycle can be monitored. The complex circular networks connecting suppliers and partners, too, must be managed seamlessly in order to support Circular Economy collaborative model. Advances in digital technologies, especially the combination of mobile, machine-to-machine and data analytics, will play a big role in matching the supply and demand of underused assets and products.

These are the 5 ways Geospatial technology is supporting and has the potential to support Circular Economy practices:

Supply chain transparency and traceability: In order to use recycled materials repeatedly, it is important to have unprecedented insights into the end-to-end supply chain. Geospatial technology offers interactive visualization of big datasets from raw material to distribution, including extended supply chain discovery, risk analysis, transaction history, and others.
Reducing waste: Recycling is key to reducing waste. In order to create an efficient recycling system, waste has to first be visible, verifiable and valuable. Geospatial technology, complemented by AI and ML, can offer insights into material types, amounts, concentrations, and movements of waste that will benefit waste producers, recyclers, investors and governments.
Extending product lifetime: As consumer preference now shifts towards pay-per-use instead of ownership-based model, businesses need to maintain products for longer and offer new services to keep their competitive advantage. Taking example of pay-per-use car service, technologies such as GPS Telematics and IoT are imperative in providing predictive maintenance, fuel efficiency support, driving behavior report, etc. within this emerging business model.
Recycling/Buyback campaign: In order to minimize environmental impacts in ways that will generate customer loyalty, businesses can use GIS and geo-targeting technology to map their customers in certain area and initiate either a buyback campaign or recycling drop-off campaign at specific phases of product ownership cycle. The rebought/dropped-off products can be fed back into the production cycle as raw material for a new generation of products.
Maximizing the use of underused assets: Sharing economy platforms such as Airbnb, Uber, and Neighbor have demonstrated the best solutions to underused assets. Location data is critical to these platforms in order to match the nearest suppliers to consumers.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: