Kiến thức

4 lý do tại sao các nhà quy hoạch thành phố cần công nghệ GIS

05/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Các cộng đồng đô thị luôn thay đổi, và các nhà quy hoạch thành phố phải chuẩn bị để thích ứng. Bằng cách triển khai các phương pháp và công cụ từ khoa học thông tin địa lý (GIS), các nhà quy hoạch đô thị có thể sắp xếp hợp lý công việc của họ và khám phá quan điểm có giá trị trong những thử thách cấp bách . Dữ liệu không gian địa lý mở rộng, cập nhật cung cấp khả năng hiển thị về nhu cầu hiện tại và những hạn chế về không gian của thành phố.


Có vô số ứng dụng của GIS trong quy hoạch đô thị, với tiềm năng tạo ra tác động đáng kể đến sự phát triển của cộng đồng và cuộc sống của người dân. Với những phát hiện này, nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định khôn ngoan và đặt ra các chiến lược dài hạn cho việc sử dụng đất và tài nguyên. Đây là bốn trong số những lý do quan trọng nhất tại sao các nhà quy hoạch thành phố nên tận dụng các giải pháp GIS:

Nhu cầu nhà ở tăng do dân số tăng
Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew về dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2016 cho thấy dân số thành thị đã tăng 13% kể từ năm 2000, trong khi số lượng người ở các vùng ngoại ô và khu vực đô thị nhỏ tăng 16%. Nhiều chuyên gia trẻ đang chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố, nơi họ có cơ hội tiếp cận tốt hơn với các lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời, các sự kiện cộng đồng và cuộc sống về đêm. San Antonio là thành phố lớn của Hoa Kỳ phát triển nhanh nhất, mở rộng với tốc độ nhanh chóng với 66 người mới mỗi ngày từ năm 2016 đến năm 2017.

Nhà ở trở thành một mối quan tâm quan trọng khi dân số gia tăng ở các khu vực đô thị. Khi cho phép lập kế hoạch cho không gian sống mới, các thành phố phải xem xét các yếu tố môi trường và cấu trúc như sự ổn định của đất đai, mô hình giao thông và độ cao. Công nghệ GIS có thể biên soạn và phân tích dữ liệu về từng yếu tố này, giúp các thành phố và nhà phát triển đưa ra các quyết định bền vững. Điều đó làm cho thông tin không gian địa lý trở nên đặc biệt hữu ích ở các trung tâm đô thị đang phát triển nhanh chóng ở các quốc gia đang phát triển, vì những cộng đồng này cần xây dựng nhanh chóng trong khi vẫn tính đến các chi tiết quan trọng.

Ví dụ, hãy xem xét cách các nhà nghiên cứu ở Eskisehir, Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng những hiểu biết sâu sắc từ cơ sở dữ liệu thông tin địa lý lịch sử và hiện tại để phát triển các dự báo cho tương lai của cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội trong khu vực. Thông tin này cho thấy khu đất trước đây được sử dụng để làm gì và có thể dự đoán biến động dân số trong tương lai, giúp các nhà phát triển xác định việc sử dụng tốt nhất không gian có sẵn. Tại Eskisehir Municipality, công nghệ GIS cho thấy những nhu cầu có thể xuất hiện từ một lượng dân cư ngày càng đông đúc đối với đường xá, bao gồm nguồn cung cấp nước và điện, hệ thống thoát nước và nước thải.

Phương tiện giao thông dựa vào đầu tư chiến lược

Khi được sử dụng đúng cách và cập nhật dữ liệu mới nhất, GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị sẽ cho thấy những khu vực cần cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng. Thông tin không gian địa lý có thể theo dõi tình trạng của cầu đường, thiết lập các ưu tiên cho người lao động.

Bản đồ địa hình được tạo từ các mô hình 3D do GIS tạo ra gợi ý cho các nhà phát triển biết khu vực nào đủ ổn định cho các tuyến đường chính. Các thành phố có thể nhập dữ liệu giao thông và dân số hiện có để mô phỏng giao thông và trực quan hóa các phương pháp cải thiện lưu lượng khác nhau. Những phát hiện này giúp các thành phố thiết kế các tuyến đường hiệu quả hơn và cải thiện các cấu trúc hiện có để giảm bớt tắc nghẽn.

Các công cụ GIS cũng cho phép lãnh đạo phòng ban giám sát tình trạng của các dự án đang thực hiện. Các nhóm thực địa có thể tải lên từ xa thông tin về tiến độ của họ trong thời gian thực, cung cấp thông tin chi tiết cập nhật từng phút, nêu bật các khu vực có vấn đề và gửi yêu cầu công việc. Những người ra quyết định sau đó có thể quản lý tốt hơn các nguồn lực sẵn có, triển khai thêm nhân lực và vật liệu cho các khu vực cần sự trợ giúp nhất.

Cơ sở hạ tầng đổi mới đem lại hiệu quả
Nhiều thành phố và chính phủ đang tìm cách giảm lãng phí năng lượng và sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên hiện có. Công nghệ GIS hỗ trợ các mục tiêu này bằng cách cung cấp các phương tiện để thu thập, phân tích và trực quan hóa các phát hiện chính xác theo yêu cầu và cách sử dụng.

Các công ty tiện ích đã triển khai một loạt các ứng dụng doanh nghiệp cho GIS, bao gồm:

  • Phân tích thị trường
  • Đánh giá tác động môi trường
  • Tích hợp dữ liệu và tự động hóa quy trình
  • Quy trình làm việc và bảo trì hiệu quả hơn

Các nhà cung cấp điện và nước có thể đặt các cảm biến để ghi lại, truyền và lưu trữ dữ liệu thời gian thực giúp hiểu sâu hơn về cách dịch vụ của họ đang được sử dụng. Với quyền truy cập thông tin không gian chi tiết, các công ty xác định các vị trí có các vấn đề như thấm, mất nước hoặc mức tiêu thụ năng lượng tăng đột biến. Đội sửa chữa có thể biết chính xác nơi họ cần chú ý nhất trong khi các công ty cải thiện thông tin liên lạc của họ với khách hàng về bất kỳ thay đổi hoặc gián đoạn dịch vụ nào.

Cộng đồng cần tiếp cận thêm không gian xanh 
Tiếp cận không gian ngoài trời là một phần ngày càng quan trọng của cuộc sống đô thị, đặc biệt là khi thế hệ trẻ - nhiều người lớn lên ở vùng ngoại ô với nhiều cây cối, cánh đồng và công viên - trở về trung tâm thành phố.

Công nghệ GIS có thể giúp các chuyên gia và gia đình trẻ này có được cuộc sống tốt nhất ở thành phố mà không phải hy sinh các đặc quyền của vùng ngoại ô.

Ví dụ, Community Design Collaborative, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Philadelphia, đã sử dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị để xác định các khu vực hứa hẹn có thể được hồi sinh hoặc chuyển đổi thành không gian xanh. Các nhà lập kế hoạch đã xem xét các yếu tố như khả năng đi bộ, tính bền vững và nhu cầu của cộng đồng. Bằng cách vạch ra các khả năng mở rộng quyền tiếp cận công viên của người dân Philadelphia, Cộng tác viên đã có thể bắt đầu phát triển các kế hoạch cụ thể để làm việc với các tổ chức khu vực lân cận và các đối tác khác để thực hiện những thay đổi này.

 

------

4 Reasons Why City Planners Need GIS Technologies
Urban communities are constantly changing, and city planners must be prepared to adapt. By implementing methods and tools from geographic information science (GIS), urban planners can streamline their work and discover valuable perspective on urgent challenges. Extensive, up-to-date geospatial data offers visibility into a city’s current needs and spatial limitations.

There are myriad applications of GIS in urban planning, with the potential to make a significant impact on the growth of communities and the lives of residents. Armed with these findings, officials can make wise decisions and set long-term strategies for the use of land and resources. These are four of the most important reasons why city planners should take advantage of GIS solutions:

1. GROWING POPULATIONS NEED HOUSING
A Pew Research Center Analysis of 2016 U.S. Census data found that urban populations had grown 13 percent since 2000, while the number of people in suburbs and small metropolitan areas increased by 16 percent. Many young professionals are relocating to downtown areas where they have better access to great career options, community events, and nightlife. San Antonio is the fastest growing large U.S city, expanding at a rapid rate of 66 new people per day from 2016 to 2017.

Housing becomes a serious concern as populations increase in metropolitan areas. When authorizing plans for new living spaces, cities must consider environmental and structural factors such as land stability, traffic patterns and elevation. GIS technology can compile and analyze data on each of these elements, helping cities and developers make sustainable decisions. That makes geospatial information especially useful in rapidly growing urban centers in developing nations, as these communities need to build quickly while accounting for important details.

For instance, consider how researchers in Eskisehir, Turkey applied insights from databases of historical and current geographic information to develop projections for the future of infrastructure and social services in the area. This information showed what the land was previously used for and made it possible to predict future population fluctuations, helping developers determine the best use of the available space. In the Eskisehir Municipality, GIS technology revealed needs that could emerge from a growing squatter population for roads, including supplies of water and electricity and drainage and sewage systems.

2. TRANSPORTATION RELIES ON STRATEGIC INVESTMENT
When properly utilized and updated with the latest data, GIS in urban planning and management reveals areas in need of public infrastructure improvements. Geospatial information can track the conditions of roads and bridges, setting priorities for workers.

Topographical maps created from GIS-generated 3D models clue developers into which areas are stable enough for major roadways. Cities can import existing transportation and population data to simulate traffic and visualize different methods of improving flow. These findings help cities design more effective roadways and improve existing structures to alleviate congestion.

GIS tools also allow departmental leadership to monitor the status of ongoing projects. Field crews can remotely upload information on their progress in real time, providing up-to-the-minute details, highlighting problem areas and submitting work orders. Decision-makers can then better manage available resources, deploying additional personnel and materials to areas that need the most help.

3. UPDATED UTILITIES DELIVER EFFICIENCY
Many cities and governments are looking for ways to reduce energy waste and make better use of existing resources. GIS technology supports these goals by offering the means to gather, analyze and visualize accurate findings on demand and usage.

Utilities companies have implemented a range of enterprise applications for GIS, including:

  • Market analysis
  • Environmental impact assessment
  • Data integration and process automation
  • More efficient workflows and maintenance

Electricity and water providers can place sensors to record, transmit and store real-time data that provides a deeper understanding of how their services are being used. With access to detailed spatial information, companies identify locations where there are issues such as seepage, water loss or unexpected spikes in energy consumption. Repair crews can see precisely where their attention is most needed while companies improve their communications with customers about any changes or service interruptions.

4. COMMUNITIES NEED SPACE FOR RECREATION
Access to outdoor spaces is an increasingly important part of urban life, especially as millennials—many of whom grew up in suburbs with plenty of trees, fields and parks—return to city centers. GIS technology can help these young professionals and families h

ave the best of city life without sacrificing the perks of the suburbs.

For example, the Community Design Collaborative, a Philadelphia-based nonprofit, used GIS in urban planning and management to identify promising areas that could be revitalized or converted into green spaces. Planners looked at factors such as walkability, sustainability and community needs. By mapping out the possibilities for extending Philadelphians’ access to parks, the Collaborative was able to start developing specific plans for working with neighborhood organizations and other partners to make accomplish these changes.

Geolink tổng hợp từ Gis.usc

popup

Số lượng:

Tổng tiền: