Kiến thức

4 cách sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS 3D - P2

15/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Dữ liệu GIS truyền thống dựa trên lập bản đồ theo hai chiều, một giá trị x và y, có thể bị hạn chế trong một số ứng dụng. Việc sử dụng phần mềm 3D GIS cho phép người dùng tương tác với dữ liệu từ một góc nhìn hoàn toàn mới, dẫn đến những hiểu biết sâu sắc hơn và hình ảnh chi tiết hơn.

Trong khi các mô hình 3D khó tạo và bảo trì hơn các mô hình 2D, có vô số ứng dụng GIS 3D mà công nghệ này mang lại rất nhiều lợi ích. Ứng dụng trong phân tích vùng ven biển và đánh giá trang trại gió chứng minh cách đầu tư vào mô hình GIS 3D có thể tạo ra giá trị gia tăng

3. Mô hình hóa và phân tích vùng ven biển
bờ biển của một quốc gia là một cửa ngõ quan trọng đối với hàng nhập khẩu và xuất khẩu, và khoảng 40 phần trăm dân số thế giới sống trong vòng 60 dặm của bờ biển. Nhưng những lĩnh vực này cũng đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển.

Nó rất quan trọng đối với các nhà lập kế hoạch để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và bảo trì các cảng vận tải biển, nghề cá, hoạt động khai thác khoáng sản và khu vực bảo tồn hoang dã. Sự phát triển vùng ven biển có trách nhiệm phải được thông báo bằng địa hình dưới nước, thảm thực vật địa phương và các dự đoán về tác động môi trường lâu dài.

Các hệ thống quy hoạch tài nguyên dựa trên GIS có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về kết quả kinh tế, môi trường và văn hóa của các hoạt động dọc theo bờ biển. Dữ liệu phù hợp tạo nên sự khác biệt trong các hoạt động thực hiện bền vững như xây dựng hoặc đào đất. Khi chuẩn bị khai thác các nguồn tài nguyên trên bờ biển, các tổ chức được hưởng lợi từ việc tổng hợp thông tin như:

  • Các phát hiện từ lập bản đồ GIS 3D cho thấy các kết quả có thể xảy ra của việc nạo vét vật chất trong nước
  • Khảo sát địa hình Lidar
  • Tập dữ liệu từ các hoạt động trích xuất trước đây
  • Xu hướng thay đổi vùng ven biển

4. Đánh giá trang trại gió
Lập kế hoạch trang trại gió đòi hỏi phải phân tích chi tiết về môi trường và các tác động tiềm tàng của các cấu trúc. Bằng cách sử dụng mô hình 3D GIS, các nhà lập kế hoạch và các bên liên quan khác có thể hiểu rõ hơn về tác động từ việc phát triển trang trại điện gió đối với động vật hoang dã và con người.

Ví dụ: khi đánh giá các vị trí có thể có của trang trại gió theo hai chiều, đường di cư của chim có thể khiến một vị trí dường như không thể tiếp cận được. Tuy nhiên, việc xem xét cùng không gian đó bằng dữ liệu GIS 3D, có thể cho thấy độ cao của đường bay của chim và độ cao của trang trại điện gió tương thích với nhau.

Ở Thụy Sĩ, các nhà phát triển muốn tìm cách xác định chính xác tiếng ồn sẽ tạo ra từ việc lắp đặt một trang trại gió mới. Một nhóm phát triển công cụ mô phỏng âm thanh hình ảnh đã quyết định nghiên cứu Mont Crosin ở bang Bern, Thụy Sĩ, nơi có 16 tuabin gió. Các nhà nghiên cứu đã phân tích các đoạn ghi âm được thực hiện vào những ngày có điều kiện thời tiết và gió thay đổi và các phép đo tốc độ gió được thực hiện bằng máy đo gió siêu âm 3D. Họ đã tạo ra các mô hình 3D đại diện cho thảm thực vật, cơ sở hạ tầng và chính các tuabin gió. Dữ liệu cho phép các nhà lập kế hoạch dự đoán tiếng ồn và tác động môi trường do trang trại điện gió đề xuất tạo ra.

-----------------

4 Uses of 3D GIS - P2

3. Coastal Modeling and Analysis
A nation’s coastline is a crucial gateway for imports and exports, and about 40 percent of the world’s population lives within 60 miles of a coast. But these areas also pose numerous challenges for development.

Its critical for planners to understand the factors that affect construction and maintenance for shipping ports, fisheries, mineral mining operations and wilderness preservation area

s. Responsible coastal development must be informed by underwater topography, local vegetation and predictions for the long-term environmental impact.

Resource planning systems that draw on GIS can provide insights into the economic, environmental and cultural results of activities along the coast. The right data makes all the difference in sustainably performing operations like construction or excavation. When preparing for the extraction of resources on the coastline, organizations benefit from synthesizing information like:

Findings from 3D GIS mapping that suggest the likely outcomes of dredging material in the water
Lidar topographical surveys
Data sets from past extraction activities
Trends in coastal change
4. Wind Farm Assessment
Planning a wind farm requires a detailed analysis of an environment and the potential effects of the structures. By using 3D GIS modeling, planners and other stakeholders can get a better idea of the impact from wind farm development on wildlife and people.

For example, when assessing possible wind farm locations in two dimensions, a bird’s migratory path might make a location seem inaccessible. However, reviewing that same space using 3D GIS data, may reveal that the elevation of birds’ flight paths and the height of the wind farm are compatible.

In Switzerland, developers wanted to find a way to accurately determine the noise that would be generated from the installation of a new wind farm. A team developing a visual-acoustic simulation tool decided to study Mont Crosin in the Canton of Bern, Switzerland, which is home to 16 wind turbines. The researchers analyzed recordings taken on days with varying wind and weather conditions and wind speed measurements taken with a 3D ultrasonic anemometer. They generated 3D models representing vegetation, infrastructure and the wind turbines themselves. The data allowed planners to predict the noise and environmental impact that would be produced by the proposed wind farm.

Geolink tổng hợp từ Gis.usc

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: