Kiến thức

4 bước chiến lược để xây dựng một cộng đồng thông minh dựa trên nền tảng GIS

06/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Hai thuật ngữ: cộng đồng thông minh và cộng đồng kiên cường gần đây đã trở nên phổ biến. Xây dựng cộng đồng thông minh phản ánh mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của chính quyền quốc gia, tiểu bang, khu vực và địa phương. Xây dựng các cộng đồng kiên cường liên quan đến việc hỗ trợ các Chính phủ chuẩn bị đối phó và phục hồi lại sau các thảm họa nhân tạo và thiên tai như bão, lũ lụt, động đất, sụp đổ kinh tế hoặc biến đổi khí hậu.

Hãy coi Chính Phủ như một nền tảng và về cốt lõi việc xây dựng cộng đồng thông minh bao gồm làm việc với Chính phủ và các hiệp hội thương mại chuyên nghiệp để thực sự hiểu các nhu cầu của Chính Phủ. Có bốn bước để tạo ra một chiến lược thành công nhằm hỗ trợ các cộng đồng thông minh dựa trên ứng dụng công nghệ GIS:

Mô hình giải quyết vấn đề với một nền tảng GIS hàng đầu thế giới

Các chính phủ trên toàn thề giới chấp nhận GIS bởi nó có vai trò như một mô hình chung phổ biến nhất được xem xét khi giải quyết vấn đề. Giải pháp cần để phục vụ các chuyên gia về GIS, người lao động trí thức - những người chỉ cần sử dụng GIS, công nhân hiện trường, người ra quyết định và các công dân. Nó cũng cần phải hỗ trợ 5 quy trình làm việc của Chính phủ: thu thập dữ liệu, phân tích và thực hiện các kịch bản giả định dựa vào thông tin, nâng cao nhận thức hoạt động, cải thiện hoạt động tại hiện trường và cho phép sự tham gia của công dân.

Triển khai chiến lược về vị trí 

Yêu cầu này cho thấy sự sẵn sàng của Chính phủ để tổ chức các giải pháp mới và mức độ nhanh chóng muốn thực hiện các thay đổi đó.  Một Chính phủ có thể bắt đầu bằng cách phân tích các vấn để cho toàn bộ tổ chức, bộ phần này đến bộ phần khác hoặc giải quyết từng bộ phận một chẳng hạn như thực thu pháp luật hoặc y tế, các cộng đồng lành mạnh hoặc thành phố an toàn.

Cung cấp các giải pháp thực tiễn 

Chính phủ biết rằng những thách thức lớn nhất của họ thường là việc cải thiện cơ sở hạ tầng, hiệu quả và năng suất đối với điều kiện kinh tế ở địa phương cũng như cung cấp các giải pháp xanh. Họ thường xuyên lắng nghe hoặc thăm dò ý kiến từ các doanh nghiệp và người dân về các chính sách của họ. Các chính phủ có thể không phải lúc nào cũng có câu trả lời nhanh để giải quyết những thắc mắc từ người dân.

Những ứng dụng này dựa vào các thử nghiệm qua quá trình làm việc trực tiếp với Chính Phủ để được hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện và kiểm duyệt xong, các giải pháp này sẽ được bàn giao toàn bộ cho Chính phủ. Các ứng dụng này có thể được triển khai ngay lập tức và điều chỉnh theo từng thời điểm.

Mở rộng mối quan hệ với các đối tác kinh doanh

Các đối tác có thể đưa ra các giải pháp mới để cho phép phân tích tội phạm, quản lý tài sản và phân tích khí hậu. Ví dụ, được xây dựng trên nền tảng GIS mạnh mẽ, họ có thể mở rộng các giải pháp tùy chỉnh theo quy mô với Chính quyền tiểu bang, thành phố hoặc khu vực theo từng thời điểm.

Geolink tổng hợp từ Esrivn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: