Tin tức

3 quốc gia sử dụng công nghệ GIS

06/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Khoa học Thông tin Địa lý (GIS) đã đi một chặng đường dài kể từ khi bắt đầu vào những năm 1960. Các ứng dụng hiện đại của công nghệ GIS bao gồm phân tích tai nạn, quy hoạch đô thị, quản lý thiên tai và hơn thế nữa. Việc thu thập và phân tích dữ liệu không gian địa lý có thể dẫn đến những kết quả đáng kinh ngạc cho các cá nhân, cộng đồng và toàn bộ quốc gia.

Vậy, GIS được sử dụng ở đâu? Tất cả trên toàn cầu.

Các chính phủ và tổ chức ở khắp mọi nơi đã phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo, mạnh mẽ để sử dụng thông tin địa lý. Dưới đây là một số cách mà các quốc gia khác nhau đưa việc giải quyết vấn đề về không gian vào hoạt động.


ẤN ĐỘ: MANG GIS CHO CÁC CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐẤT NƯỚC
Ấn Độ đã tận dụng việc sử dụng và ứng dụng GIS từ những năm 1980. Quốc gia này đặt ra một thách thức duy nhất đối với việc lập bản đồ chi tiết vì nó trải dài 1,3 triệu dặm vuông với dân số hơn 1,2 tỷ người. Trong bối cảnh này, công nghệ GIS có thể giúp các bên liên quan, những người ra quyết định và người dân theo dõi những thay đổi xã hội và tăng trưởng kinh tế.

Trong khi vị thế kinh tế của Ấn Độ đang tăng lên với tốc độ không cân đối, một số khu vực thu được nhiều lợi ích hơn từ nền kinh tế đang mở rộng so với những khu vực khác. Các quan chức trong chính phủ Ấn Độ tin rằng công nghệ GIS có thể là một công cụ cân bằng. Đó là lý do tại sao họ đã công bố một chương trình GIS mới trên toàn quốc vào đầu những năm 2000 với mục tiêu xác định rõ hơn những lĩnh vực nào cần được giúp đỡ nhiều hơn.

Sáng kiến ​​GIS đang diễn ra nhằm thiết lập một nền tảng GIS quốc gia cung cấp:

 • Dữ liệu ở tỷ lệ 1: 10.000 cho toàn quốc và ở quy mô lớn hơn cho các thành phố riêng lẻ
 • Một cổng thông tin có các ứng dụng để các bộ và ban ngành của chính phủ, các công ty tư nhân và người dân sử dụng
 • Bảng điều khiển GIS được thiết kế cho các quan chức chính phủ, bao gồm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Kế hoạch và Ban Thư ký Nội các

Khi nền tảng GIS được thiết lập, một phần quan trọng trong cách các cơ quan chính phủ và cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt, nên có kế hoạch thiết lập một bộ chính sách và thực tiễn tốt nhất rõ ràng. Ngoài ra, năng lực của hệ thống phải sẵn sàng để mở rộng theo thời gian, bao gồm nhiều thông tin có mục tiêu và sắc thái hơn về các khu vực cụ thể và nhu cầu của họ.
SINGAPORE: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VỚI KHÔNG GIAN CÓ HẠN CHẾ
Cộng hòa Singapore là một đảo quốc nhỏ với tổng diện tích khoảng 279 dặm vuông. Những hạn chế về không gian đó là lý do chính khiến chính phủ háo hức khám phá cách GIS và các ứng dụng của nó có thể giúp sử dụng tốt nhất quỹ đất sẵn có. Cơ quan Tái phát triển Đô thị, một bộ của chính phủ được giao nhiệm vụ lập kế hoạch thành phố, sử dụng rộng rãi các công cụ địa không gian để hướng dẫn các nỗ lực sử dụng đất và bảo tồn di tích lịch sử.

Kể từ năm 1995, URA đã dựa trên nền tảng GIS để thu thập thông tin chính xác về đất đai và các tòa nhà, tạo ra sự cân bằng giữa các nhu cầu của người dân. Dữ liệu không gian này cho phép ra quyết định chiến lược về vị trí của các ngôi nhà, cơ sở kinh doanh, khu vực giải trí, tiện ích và giao thông.

URA cố gắng duy trì chất lượng cuộc sống cao cho dân số ngày càng tăng, hỗ trợ hoạt động kinh tế ngày càng tăng và cung cấp cơ sở hạ tầng vững chắc. Kế hoạch Tổng thể, được xem xét 5 năm một lần, thiết lập các mục tiêu sử dụng đất bền vững và hiệu quả trong 10 đến 15 năm tới. Các nhà quy hoạch đô thị dựa trên dữ liệu địa lý, ảnh hàng không và mô hình 3D để đáp ứng các mục tiêu trung hạn này. Đổi lại, họ cố gắng duy trì trạng thái thành phố đi đúng hướng đến các mục tiêu đặt ra trong 40 đến 50 năm tới trong Kế hoạch Khái niệm dài hạn.

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT: MỞ RỘNG TẦM TAY NGUỒN LỰC VÀ DỊCH VỤ
Các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và trường đại học ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều đã áp dụng các công cụ GIS để hỗ trợ quản lý các nguồn lực và dịch vụ công. Một bài báo đăng trên Tạp chí Quan sát Mặt đất đã gợi ý một số yếu tố chính dẫn đến việc áp dụng rộng rãi các công nghệ này ở UAE:

 • Một nền kinh tế đang phát triển với các phương tiện để phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết
 • Động lực hướng tới tăng hiệu quả trong các cơ quan chính phủ mới được tư nhân hóa
 • Sẵn sàng sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh và giáo dục
 • Xu hướng khu vực rộng lớn hơn đối với việc sử dụng các giải pháp GIS giữa các quốc gia tham gia vào Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh

Chính quyền các thành phố như Dubai và Abu Dhabi đã tận dụng dữ liệu địa không gian để thực hiện những bước tiến lớn trong quy hoạch đô thị, lập kế hoạch ứng phó với thiên tai và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận. Ví dụ: Trung tâm GIS về An ninh ở Abu Dhabi đã triển khai một hệ thống doanh nghiệp dành cho cảnh sát được thiết kế để xử lý các nhiệm vụ như chỉ huy và kiểm soát, quản lý hiện trường khẩn cấp và xác định vị trí xe tự động. Tại Hội nghị Người dùng Esri 2017, thủ đô UAE đã nhận được Giải thưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số trong GIS để ghi nhận công việc mà cộng đồng Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian Abu Dhabi đã thực hiện để hỗ trợ chia sẻ thông tin địa lý giữa các cơ quan chính phủ.

-----

3 Countries Using GIS Technologies
Geographic Information Science (GIS) has come a long way since its beginning in the 1960s. Modern uses of GIS technology include accident analysis, urban planning, disaster management and much more. Geospatial data collection and analysis can lead to amazing results for individuals, communities and entire nations.

So, where is GIS used? All around the globe.

Governments and organizations everywhere have developed powerful, innovative approaches for employing geographic information. Here are a few ways that different countries put spatial problem-solving to work.
INDIA: BRINGING GIS TO COMMUNITIES ACROSS THE COUNTRY
India has leveraged GIS uses and applications since the 1980s. The nation presents a unique challenge for detailed mapping since it spans 1.3 million square miles with a population of more than 1.2 billion people. In this context, GIS technology can help stakeholders, decision makers and citizens track social changes and economic growth.

While India’s economic status is increasing at a disproportionate rate, some regions reap far more benefits from the expanding economy than others. Officials in the Indian government believed GIS technology could be an equalizing tool. That is why they announced a new, nation-wide GIS program in the early 2000s with the goal of better pinpointing what areas need more help.

The ongoing GIS initiative set out to establish a national GIS platform that provides:

 • Data at 1:10,000 scale for the entire country and at larger scales for individual cities
 • A portal featuring applications for use by government ministries and departments, private companies and citizens
 • GIS dashboards designed for government officials, including the Prime Minister’s Office, Planning Commission and Cabinet Secretariat

As the GIS platform becomes established an important part of how government agencies and individuals make informed decisions, there are plans to establish a clear set of best practices and policies. In addition, the system’s capacity must be readied to expand over time, including more targeted and nuanced information about specific regions and their needs.
SINGAPORE: PLANNING LAND USE WITH LIMITED SPACE
The Republic of Singapore is a small island nation with a total area of about 279 square miles. Those space limitations are a major reason why the government has been eager to explore how GIS and its applications can help in making the best use of the land available. The Urban Redevelopment Authority, a government ministry tasked with city planning, employs geospatial tools extensively to guide land use and historical conservation efforts.

Since 1995 the URA has relied on GIS platforms to collect accurate information about land and buildings, striking a balance among the needs of residents. This spatial data enables strategic decision-making about the placement of homes, businesses, recreational areas, utilities and transportation.

The URA strives to maintain a high quality of life for a growing population, support increasing economic activity and provide robust infrastructure. The Master Plan, which is reviewed every five years, establishes goals for sustainable and effective land use over the next 10 to 15 years. Urban planners draw on geographic data, aerial images and 3D models to meet these medium-term goals. In turn, they strive keep the city-state on track toward the objectives set out for the next 40 to 50 years in the long-term Concept Plan.

UNITED ARAB EMIRATES: EXTENDING THE REACH OF RESOURCES AND SERVICES
Government agencies, private businesses and universities in the United Arab Emirates have all embraced GIS tools to assist in managing resources and public services. An article published in The Journal of Terrestrial Observation suggested several major factors led to widespread adoption of these technologies in the UAE:

 • A growing economy with the means for developing the necessary infrastructure
 • A drive toward increased efficiency in newly privatized government departments
 • A willingness to use the English language in business and education
 • A broader regional trend toward using GIS solutions among nations involved in the Gulf Cooperation Council

The municipal governments of cities like Dubai and Abu Dhabi have leveraged geospatial data to take major strides in urban planning, disaster response planning and information-sharing between departments. For instance, the GIS Center for Security in Abu Dhabi deployed an enterprise system for police that was designed to handle tasks like command and control, emergency field management and automatic vehicle location. At the 2017 Esri User Conference, the UAE capital received a Digital Transformation Award in GIS in recognition of the work the Abu Dhabi Spatial Data Infrastructure community has done to support the sharing of geographic information among government agencies.

Geolink tổng hợp từ Gis.usc

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: