Tài liệu kỹ thuật

15 CÔNG DỤNG VÀ ỨNG DỤNG LIDAR - P3

09/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

1. Đo bầu khí quyển
Đối với các nghiên cứu khí quyển, có một số kỹ thuật được phát triển:

Doppler LiDAR - Thay vì Doppler Radar, kỹ thuật này sử dụng ánh sáng đo tốc độ gió.
Raman LiDAR - Đo hơi nước và sol khí.
Hấp thụ vi sai LiDAR (DIAL) - Phép đo ôzôn và hơi nước.
Đối với các vấn đề môi trường địa phương và toàn cầu, viễn thám môi trường đang cố gắng giải quyết các dạng thay đổi này xảy ra trong khí quyển.

12. Quản lý tài sản với LiDAR di động
Các thành phố đang tận dụng LiDAR di động để quản lý tài sản và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Ví dụ, hàng tồn kho bao gồm mọi thứ từ ổ gà, tình trạng đường xá, hư hỏng cầu, tiện ích, biển quảng cáo và biển báo đường phố.

Sau khi thu thập, các bản quét được đưa vào cơ sở dữ liệu không gian địa lý. Bằng cách này, họ có thể lưu trữ, phân tích và trực quan hóa từng tài sản cơ sở hạ tầng - đây là chức năng chính của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS).

13. Bước vào tầng đông lạnh
Khi LiDAR mở rộng phạm vi của mình sang nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, việc đo độ sâu của tuyết trong tầng đông lạnh đã trở thành một lĩnh vực được chú trọng.

Bởi vì tuyết có sự tán xạ thể tích đáng kể, các bước sóng ánh sáng khác nhau có thể xuyên sâu vào các độ sâu với mức độ thành công khác nhau.

Một khi mô hình hóa được cải thiện cho loại LiDAR này, nó có thể có giá trị trong thủy văn và dự đoán tuyết lở.

14. Triển khai thực tế tăng cường
Khi LiDAR trở nên phổ biến hơn trong điện thoại thông minh, việc tích hợp vào trò chơi hiện đang trở thành hiện thực. Đó là Thực tế tăng cường cho phép bạn tương tác với thế giới bên ngoài bằng cách sử dụng màn hình điện thoại thông minh của bạn.

LiDAR bổ sung cảm biến chiều sâu để làm cho điều này trở nên khả thi. Nhưng điều này không chỉ áp dụng cho trò chơi. Hãy suy nghĩ về vị trí của các tháp truyền tải, tuabin gió và các tấm pin mặt trời.

Đám mây điểm LiDAR

15. Phát hiện xâm hại cây nguy hiểm
Để quản lý quyền ưu tiên, LiDAR phát hiện ra sự xâm phạm của cây có thể gây gián đoạn hệ thống đường truyền.

Bằng cách sử dụng phân loại đám mây điểm dày đặc của dữ liệu LiDAR, nó phân biệt giữa dây trên cao và thảm thực vật từ trung bình đến cao.

Nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ cây chết hoặc chết rơi vào các đường dây điện gần đó.

Các ứng dụng và sử dụng LiDAR khác
Quân sự - Quân đội sử dụng LiDAR trên không để vạch ra địa hình chiến trường và xây dựng các tầm nhìn.

Địa hình Mặt Trăng - NASA đã sử dụng LiDAR vào năm 1971 để ước tính độ cao trên bề mặt Mặt Trăng.

Địa chất - Các nhà địa chất sử dụng nó để đo và lập bản đồ các biến thể về độ dốc, khía cạnh, độ cao và nghiên cứu địa mạo.

Xói mòn bờ biển - Các nghiên cứu thời gian dọc theo bờ biển có thể xác định lượng xói mòn tại các vùng ngập lũ.

Sinh thái - Vì sinh cảnh và môi trường là thiết yếu đối với các nhà sinh thái học, họ sử dụng công nghệ này cho lớp phủ đất và cấu trúc thảm thực vật.

Khai thác - Ngành công nghiệp khai thác đã sử dụng LiDAR để theo dõi quá trình khai thác và thăm dò khoáng sản.

Đất - Các nhà khoa học về đất sử dụng LiDAR để tạo nhám bề mặt, kiểm soát xói mòn và quản lý đất.

Thủy văn - Bằng cách sử dụng độ cao của trái đất, các nhà thủy văn có thể lập mô hình hướng dòng chảy và sự tích tụ.

-----

15 LIDAR USES AND APPLICATIONS - P3

11. Measuring the atmosphere
For atmospheric studies, there are several developed techniques:

Doppler LiDAR – Instead of Doppler Radar, this technique using light measures wind speeds.
Raman LiDAR – Measuring water vapor and aerosols.
Differential Absorption LiDAR (DIAL) – Measurements of ozone and water vapor.
For local and global environmental issues, remote sensing of the environment is trying to tackle these types of changes occurring in the atmosphere.

12. Managing assets with mobile LiDAR
Cities are leveraging mobile LiDAR to manage assets and ensure safety standards. For example, inventories include everything from potholes, road conditions, bridge damage, utilities, billboards, and street signs.

Upon collection, scans are destined into geospatial databases. This way, they can store, analyze, and visualize each infrastructure asset – which is the primary function of a Geographic Information System (GIS).

13. Entering the cryosphere
As LiDAR widens its scope into various fields of study, measuring snow depth in the cryosphere has become an area of focus.

Because snow has significant volumetric scattering, various wavelengths of light can penetrate depths with different levels of success.

Once modeling improves for this type of LiDAR, it can be valuable in hydrology and avalanche prediction.

14. Implementing augmented reality
As LiDAR becomes more ubiquitous in smartphones, integration into gaming is now becoming a reality. It’s Augmented Reality that enables you to interact with the outside world by using your smartphone’s display.

LiDAR adds depth-sensing to make this possible. But this doesn’t only apply to gaming. Think about the placement of transmission towers, wind turbines, and solar panels.

LiDAR Point Cloud

15. Detecting dangerous tree encroachment
For right-of-way management, LiDAR uncovers tree encroachment which can cause a disruption in transmission line systems.

By using the dense point cloud classification of LiDAR data, it discerns between the overhead wire and medium to tall vegetation.

It can also help lower the risk of dead or dying trees falling into nearby utility lines.

More LiDAR Uses and Applications
Military – The military uses airborne LiDAR to map out the battlefield terrain and build viewsheds.

Moon topography – NASA has used LiDAR back in 1971 to estimate heights on the lunar surface.

Geology – Geologists use it to measure and map out the variations in slope, aspect, and elevation and study landforms.

Shoreline erosion – Temporal studies along shorelines can quantify the amount of erosion at floodplains.

LiDAR Shoreline Erosion

Ecology – As habitats and the environment are essential to ecologists, they use this technology for land cover and vegetation structure.

Mining – The mining industry used LiDAR for monitoring the extraction process and mineral exploration.

Soils – Soil scientists use LiDAR for surface roughness, erosion control, and soil management.

Hydrology – By using the bare earth elevation, hydrologists can model flow direction and accumulation.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: