Tài liệu kỹ thuật

15 CÔNG DỤNG VÀ ỨNG DỤNG LIDAR - P1

09/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hôm nay, chúng tôi sẽ tiết lộ hơn 15 cách sử dụng và ứng dụng LiDAR. Chúng tôi sẽ trả lời:

Ngày nay chúng ta đang sử dụng công nghệ LiDAR như thế nào?
Một số công dụng và ứng dụng của LiDAR là gì?
Nó khác với các loại cảm biến khác như thế nào?
Hãy đi sâu vào ngay.

1. Khám phá những thành phố đã mất
LiDAR tiết lộ các thành phố bị mất trong lòng đất bằng cách khám phá các độ cao tuyến tính tinh vi trong lòng đất. Như bạn đã tìm hiểu trong hướng dẫn của chúng tôi về LiDAR, công nghệ này ngang hàng với rừng.

Điểm mạnh lớn nhất của nó là nó là một “công cụ lấy mẫu”. LiDAR gửi hơn 160.000 xung mỗi giây từ không khí xuống mặt đất.

Chính đám mây điểm dày đặc này giúp chúng ta có thể nhìn thấy các hiện vật khảo cổ học. Nếu không, các khu rừng sẽ che chúng, che giấu chúng khỏi mắt người.

2. Quét các tòa nhà để kiểm soát chất lượng
Quét tòa nhà với LiDAR giúp bạn có thể đảm bảo việc xây dựng khớp với Mô hình thông tin tòa nhà (BIM).

Việc căn chỉnh đám mây điểm từ quá trình quét mặt đất với thiết kế BIM đảm bảo chất lượng xây dựng và đúng tiến độ.

Ưu điểm lớn nhất là cách quét thời gian thực có thể phát hiện sớm các khiếm khuyết trong dự án. Nếu không, sẽ mất thời gian và tiền bạc để làm lại bất kỳ công trình xây dựng bị lỗi nào.

3. Khám phá phép đo độ sâu dưới nước
Thông thường, chúng tôi sử dụng âm thanh đo độ sâu (hoặc sonar) để khảo sát dưới nước. Sonar phát ra âm thanh ping và lắng nghe tiếng vọng. Tương tự như LiDAR, nó tính toán khoảng cách bằng cách đo thời gian đã trôi qua của tiếng vọng.

Bathymetric Lidar khác với LiDAR trong không khí vì nó sử dụng bước sóng màu xanh lá cây. Bằng cách sử dụng loại bước sóng này, lập bản đồ dưới nước có thể đo tất cả các cách đến đáy biển.

Tương tự, các cuộc khảo sát sông và đo độ sâu có khả năng lập bản đồ cả hệ thống trên cạn và dưới nước.

Địa hình Bathymetry

4. Canh tác nông nghiệp chính xác
Nông dân sử dụng nông nghiệp chính xác vì họ có thể giảm lượng phân bón bón cho đồng ruộng. Nó chỉ là một trong nhiều ứng dụng GIS trong nông nghiệp.

Vì việc phun thuốc dành riêng cho từng địa điểm nên có thể tiết kiệm được chi phí đầu vào. Nhưng làm thế nào người nông dân có thể xác nhận những nỗ lực của họ trong canh tác chính xác?

Bằng cách gắn LiDAR vào máy kéo, họ đo chính xác sinh khối, chiều cao, thể tích.

5. Quan sát cây từ rừng
Hình dung cấu trúc và chiều cao cây trong rừng là một lĩnh vực mà LiDAR thực sự thành công. Nhưng liệu LiDAR có thể thực sự nhìn xuyên qua cây cối không?

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một khu rừng và bạn nhìn lên. Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời không? Nếu bạn có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu qua, thì LiDAR cũng có thể.

Khi bạn biết chiều cao của cây và chiều cao của mặt đất, bạn sẽ có được một mặt cắt thẳng đứng thực sự. Nhưng nếu bạn thực sự muốn có một cấu trúc thảm thực vật 3D, LiDAR trên mặt đất sẽ tạo ra các biểu diễn ba chiều thực tế.

Trên thực tế, Hệ thống đo độ cao bằng laser khoa học địa lý (GLAS) là công cụ đo độ cao bằng tia laser (LiDAR) đầu tiên giúp vạch ra các khu rừng của chúng ta từ không gian.

---

15 LIDAR USES AND APPLICATIONS - P1

Today, we’re going to reveal 15+ LiDAR uses and applications. We’ll answer:

How are we using LiDAR technology today?
What are some of the uses and applications of LiDAR?
How is it different from other types of sensors?
Let’s dive right in.

1. Uncovering lost cities
LiDAR reveals lost cities in the ground by uncovering subtle linear elevations in the ground. As you’ve learned in our guide to LiDAR, this technology peers through the forest.

Its biggest strength is that it’s a “sampling tool”. LiDAR sends over 160,000 pulses per second from the air to the ground.

It is this dense point cloud that enables us to see archaeological artifacts. Otherwise, forests would cover them hiding them from the human eye.

2. Scanning buildings for quality control
A building scan with LiDAR makes it possible to ensure construction matches with Building Information Modeling (BIM).

Aligning the point cloud from a terrestrial scan with a BIM design ensures construction quality and is on schedule.

The biggest advantage is how real-time scanning can detect defects early in the project. Otherwise, it would be lost time and money to redo any faulty construction.

3. Exploring underwater bathymetry
Typically, we use bathymetry soundings (or sonar) for underwater surveys. Sonar emits pings of sounds and listens for an echo. Similar to LiDAR, it calculates the distance by measuring the elapsed time of the echo.

Bathymetric Lidar is different from airborne LiDAR because it uses a green wavelength. By using this type of wavelength, underwater mapping can measure all the way to the seafloor.

Similarly, river and bathymetric surveys are capable of mapping both terrestrial and aquatic systems.

Bathymetry Topography

4. Farming with precision agriculture
Farmers use precision agriculture because they can reduce the amount of fertilizer applied to the field. It’s just one of many GIS applications in agriculture.

Because spraying is site-specific, it can save money for input costs. But how can farmers validate their efforts in precision farming?

By attaching LiDAR to a tractor, they accurately measure biomass, heights, volumes.

5. Seeing the trees from the forest
Visualizing tree structure and height in forests is an area where LiDAR really succeeds. But can LiDAR really see through the trees?

Imagine you’re standing in the middle of a forest and you look up. Can you see the sunlight? If you can see the light shining through, then LiDAR can too.

When you know the height of the tree and the height of the ground, you get a true vertical profile. But if you really want a 3D vegetation structure, terrestrial LiDAR generates realistic three-dimensional representations.

In fact, the Geoscience Laser Altimeter Systems (GLAS) was the first laser-ranging (LiDAR) instrument to map out our forests from space.

Geolink tổng hợp từ gisgeography

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: