Tin tức

101 cách tham gia ngày hội GIS Day

22/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Chủ đề của GIS Day 2021 là – GIS truyền cảm hứng cho thế giới

Tham gia lễ kỷ niệm quốc tế về công nghệ GIS. GIS là một khung khoa học giúp thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu địa lý nhằm giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn. Vào Ngày GIS, hãy giúp mọi người tìm hiểu về địa lý và các ứng dụng trong thế giới thực của GIS đang tạo ra sự khác biệt trong xã hội của chúng ta. Đây là cơ hội để bạn chia sẻ thành tích của mình và truyền cảm hứng cho những người khác khám phá và sử dụng GIS. Mặc dù năm nay kỷ niệm có thể hơi khác một chút, nhưng việc chia sẻ GIS vẫn quan trọng hơn bao giờ hết.

1. Tình nguyện thuyết trình trực tuyến tại trường học, thư viện hoặc nơi làm việc của bạn vào GIS Day.

2. Viết blog về lợi ích của GIS và chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội (đừng quên bao gồm #GISDay).

3. Tạo áp phích GIS Day hoặc in áp phích của riêng bạn tại đây.

4. Đề nghị thuyết trình tại trường cũ của bạn về sự nghiệp và thành tích GIS của bạn.

5. Kể với gia đình bạn về GIS và đưa ra những cách GIS đang giúp tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

6. Trò truyện về GIS với trẻ em hoặc người thân.

7. Liên hệ với một trường học địa phương và trao đổi với ban giám hiệu về ArcGIS for Schools, gói phần mềm miễn phí dành cho các trường từ lứa tuổi mẫu giáo đến lớp 12.

8. Chuyển tiếp video hoặc bản đồ địa lý yêu thích của bạn cho bạn bè.

9. Tổ chức sự kiện GIS Day trong tổ chức của bạn để kỷ niệm công việc của bạn và đăng ký sự kiện của bạn với chúng tôi.

10. Thiết lập một màn hình áp phích về công việc GIS của bạn tại sảnh đợi tại nơi làm việc hoặc văn phòng tại nhà của bạn.

11. Đơn thỉnh cầu chính quyền địa phương của bạn tuyên bố ngày 18 tháng 11 là GIS Day (bạn có thể sử dụng mẫu thư tuyên bố này).

12. Gửi thư cảm ơn đến giáo viên GIS hoặc giáo viên địa lý.

Khám phá thêm 99 cách còn lại tại https://www.gisday.com/en-us/101-ways

Nguồn Geolink tổng hợp từ Gisday.com

----

GIS Day-101 Ways to Participate

Inspire the world with GIS

Participate in the international celebration of GIS technology. GIS is a scientific framework for gathering, analyzing, and visualizing geographic data to help us make better decisions. On GIS Day, help others learn about geography and the real-world applications of GIS that are making a difference in our society. It's a chance for you to share your accomplishments and inspire others to discover and use GIS. Even though celebrating may look a little different this year, sharing GIS is more important than ever.

1. Volunteer to give an online presentation at a school, library, or your place of work on GIS Day.

2. Write a blog on the benefits of GIS and share it on social media (don’t forget to include #GISDay).

3. Create a GIS Day poster or print your own here.

4. Offer to lecture at your alma mater on your career and achievements in GIS.

5. Tell your family about GIS and show the ways in which it’s helping to create a better future.

6. Open a conversation about GIS with a child or loved one.

7. Contact a local school, and talk to administrators about ArcGIS for Schools, the free software package for K–12 schools.

8. Forward your favorite geography video or map to a friend.

9. Host a GIS Day event in your organization to celebrate your work, and register your event with us.

10. Set up a poster display of your GIS work in the lobby at your workplace or home office.

11. Petition for your local government to proclaim November 18th as GIS Day (you can use this proclamation letter template).

12. Send a thank-you note to a GIS or geography teacher.

Exploring more at https://www.gisday.com/en-us/101-ways

Source: Geolink complied from gisday.com

Tags: gis, gis day, gis event

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: