Tin tức

1 BANG Ở ÚC RA MẮT CÔNG CỤ LẬP BẢN ĐỒ CÂY HỌC MÁY

06/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Nhờ công nghệ máy học, Bộ Môi trường, Đất đai, Nước và Quy hoạch (DELWP) của Victoria đang làm cho việc lấy thông tin về độ che phủ của cây trên toàn tiểu bang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Victoria là bang có mật độ dân số cao nhất ở Úc. Nó hoạt động với một bộ dữ liệu không gian nền tảng được gọi là Vicmap.

Vicmap Vegetation đã ra mắt ba sản phẩm máy học mới sẽ giúp ích trong một loạt các ứng dụng quản lý đất đai, từ cháy rừng đến quy hoạch khu vực. Máy học sử dụng trí thông minh nhân tạo để tìm ra các mẫu với số lượng lớn dữ liệu. Đối với Vicmap Vegetation, quy trình xác định cây cối từ bộ sưu tập dữ liệu độ cao và chụp ảnh trên không có độ phân giải cao của tiểu bang từ Chương trình Hình ảnh Phối hợp.

Danh mục thực vật Vicmap cập nhật cung cấp dữ liệu chi tiết về độ che phủ của cây và các điểm cây trên các khu vực đô thị được chọn trên toàn tiểu bang Victoria. Đây là lần đầu tiên học máy được sử dụng để cập nhật và tạo sản phẩm Vicmap.


Tập dữ liệu toàn tiểu bang trong vòng chưa đầy một tuần
Cách tiếp cận đổi mới có nghĩa là phạm vi che phủ của cây hiện có thể được cập nhật thường xuyên khi có được hình ảnh mới thông qua Chương trình Hình ảnh Phối hợp, điều mà trước đây không thể thực hiện được.

Với học máy, một tập dữ liệu toàn tiểu bang có thể được tạo hoặc làm mới trong vòng chưa đầy một tuần bằng cách sử dụng xử lý song song dựa trên đám mây. Điều này so với các phương pháp thủ công sử dụng nhiều lao động được ước tính là phải mất 100 nhân viên toàn thời gian trong hơn hai năm để mang lại kết quả tương tự.

Hai trong số các sản phẩm mới là các sản phẩm toàn tiểu bang: Tree Extent (raster độ phân giải 20cm) và Tree Density (vector). Sản phẩm Tree Urban hiển thị điểm trung tâm và chiều cao của cây. Nó đã được tạo ra cho các vùng đô thị trong bốn hội đồng khu vực (Wangaratta, Shepparton, Sale và Ballarat) cũng như cho Metropolitan Melbourne.


Lidar dưới dạng tập dữ liệu đầu vào mới
Trọng tâm khu vực tạo cơ hội quan trọng cho các nhà quy hoạch thị trấn khu vực, các nhà sinh thái học và các nhà phân tích không gian xây dựng dựa trên bất kỳ thông tin về cây nào do các hội đồng địa phương nắm giữ. Sẽ có cơ hội để mở rộng tập dữ liệu này khi các tập dữ liệu đầu vào mới như Lidar có sẵn.

Dữ liệu không gian nền tảng của Victoria làm nền tảng cho các hệ thống được tin cậy hàng ngày. Các sản phẩm của Vicmap được truy cập hơn 100 triệu lần mỗi năm trên các nền tảng kỹ thuật số của Chính phủ Victoria, hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu, ngành công nghiệp và sự đổi mới trong nền kinh tế Victoria. Dữ liệu không gian địa lý và kiến ​​thức chuyên môn cũng do đối tác FrontierSI của DEWLP cung cấp.


Danh mục Thảm thực vật Vicmap cập nhật cung cấp dữ liệu chi tiết về độ che phủ của cây và các điểm cây trên các khu vực đô thị được chọn trên toàn Bang Victoria. (Được phép: Vicmap / Bang Victoria)

-----

AUSTRALIAN STATE LAUNCHES MACHINE LEARNING TREE MAPPING TOOLS 
Thanks to machine learning, Victoria's Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP) is making it easier than ever before to get information about the tree cover extent state-wide. Victoria is the most densely populated state in Australia. It works with a suite of foundation spatial data called Vicmap.

Vicmap Vegetation has launched three new machine learning products that will help in a range of land management applications, from bushfires to precinct planning. Machine learning uses artificial intelligence to find patterns in massive amounts of data. For Vicmap Vegetation, the process identifies trees from the state’s collection of high-resolution aerial photography and elevation data from the Coordinated Imagery Program.

The updated Vicmap Vegetation portfolio provides detailed data on tree cover and tree points across select urban areas across the state of Victoria. This is the first time that machine learning has been used to update and create a Vicmap product.


A state-wide dataset in less than one week
The innovative approach means that tree cover extent can now be regularly updated as new imagery is acquired through the Coordinated Imagery Program, which was previously not possible.

With machine learning, a state-wide dataset can be created or refreshed in under a week using cloud-based, parallel processing. This compares to labour-intensive manual methods estimated to take 100 full-time employees more than two years to deliver the same result.

Two of the new products are state-wide products: Tree Extent (20cm resolution raster) and Tree Density (vector). The Tree Urban product shows centrepoints and heights of trees. It has been created for metropolitan regions in four regional councils (Wangaratta, Shepparton, Sale and Ballarat) as well as for Metropolitan Melbourne.


Lidar as new input dataset
The regional focus provides an important opportunity for regional town planners, ecologists and spatial analysts to build upon any tree information held by local councils. There will be opportunities to extend this dataset as new input datasets such as Lidar become available.

Victoria’s foundation spatial data underpins systems that are relied on every day. Vicmap products are accessed more than 100 million times a year across the Victorian Government’s digital platforms, supporting essential services, industry and innovation across the Victorian economy. Geospatial data and expertise is also delivered by DEWLP’s partner FrontierSI.

The updated Vicmap Vegetation portfolio provides detailed data on tree cover and tree points across select urban areas across the State of Victoria. (Courtesy: Vicmap/State of Victoria)

Geolink tổng hợp từ Gim-international

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: